KST
O značkovaní
História, vývoj značenia Tlačiť E-mail
Sample Image
Odpradávna sa ľudia snažili viditeľným spôsobom označovať cestičky k svojim obydliam a loviskám, neskôr cesty, ktorými prepravovali tovary zo sídliska do iného sídliska, z krajiny do inej krajiny. Na označovanie chodníkov a cestičiek používali  vetvičky, halúzky, zárezy na stromoch, skaly alebo hromádky kameňov, potom pätníky  a iné vhodné znaky a  značky.
 
Čítať celý článok...
 
Turistické značky Tlačiť E-mail

PÁSOVÁ ZNAČKA
Sample ImageVäčšina turistických chodníkov na Slovensku je značená pásovými značkami, ktoré pozostávajú z troch vodorovných pásov. Prostredný pás (červený, modrý, zelený alebo žltý) určuje vedúcu farbu značenej trasy. Oba krajné sú biele a majú za úlohu zviditeľnovať značku. Pásová značka je štvorcová a má rozmery 100 x 100 mm.
Čítať celý článok...
 
Odznak Turista - značkár Tlačiť E-mail
Sample Image
 
 
  
Odznak má charakter služobného odznaku. Udeľuje sa značkárom, ktorí majú aspoň základnú kvalifikáciu turista-značkár a vykonávajú sústavnú značkársku činnosť. Odznak turista-značkár (OTZ) má štyri triedy, pričom najnižšia je IV. trieda.


Čítať celý článok...
 
Turistické smerovky a tabuľky Tlačiť E-mail
smerovka 1Smerovka peších turistických trás má spravidla trojriadkový text s časovými údajmi. V záhlaví smerovky je skratka organizácie, ktorá smerovku vlastní (KST). V ľavom spodnom rohu smerovky je uvedený rok jej výroby, v pravom je evidenčné číslo turistickej značkovanej trasy; za lomkou je číslo, ktoré udáva vzdialenosť daného TIM od východiska trasy v km. Ak je smerovka určená pre pomenovanú trasu, v záhlaví sa uvádza jej názov (Štefánikova magistrála, Cesta hrdinov SNP, …), potom je skratka organizácie (KST) v strede päty smerovky. Ak je turistická značkovaná trasa súčasťou európskej alebo medzinárodnej diaľkovej trasy, jej číslo je uvedené vo farebnom hrote. Smerovka peších turistických trás je natretá krémovou (alebo bielou) farbou.
Čítať celý článok...
 
Kde hľadať turistické značky Tlačiť E-mail
Východiskami značkovaných turistických ciest sú najčastejšie železničné alebo autobusové stanice v obciach a vo veľkých mestách sú to obvykle konečné stanice verejnej hromadnej dopravy.
Čítať celý článok...
 
Informácie o dosahovaní cieľov na značkovaných trasách Tlačiť E-mail

Na turistických značkovaných trasách sú v určitých vzdialenostiach umiestnené smerovníky, na ktorých sú upevnené tabuľky a smerovky. Tabuľky udávajú pomenovanie daného miesta a jeho nadmorskú výšku.

Čítať celý článok...
 


Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.