KST
Učebno-metodická komisia Tlačiť E-mail
Učebno-metodická komisia KST 2018-2022

Učebno-metodická komisia KST je poradným orgánom výkonného výboru KST a jej úlohou je zastrešovať vzdelávací a výcvikový proces v rámci jednotlivých sekcií. Je zložená z predsedu a minimálne troch ďalších členov. Každá zo sekcií môže nominovať jedného zástupcu- metodika do komisie. Predsedu komisie menuje valné zhromaždenie KST a členov komisie potvrdzuje na základe návrhu predsedu komisie VV KST. Učebno-metodická komisia garantuje kvalitu vzdelávania odborníkov v športe v KST.

Systém vzdelávania vychádza z platnej legislatívy ako je Zákon o športe a Vyhlášky č. 110/2016 Z. z. MŠVVŠ SR o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe 

Podrobnosti k systému turistickej kvalifikácie KST


Zloženie učebno-metodickej komisie KST

KOMPÁN JAROSLAV, PaedDr. PhD, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.   , 0915/944 111

Členovia komisie:

 • BELÁS MARTIN, PaeDr., PhD, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 0907/303 814
 • CECHLÁR LADISLAV, RNDr. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 0905/931 010 - sekcia Vodnej turistiky
 • LETAVAY MIKULÁŠ, Ing.,  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 0905/319 828 - sekcia Vysokohorskej turistiky
 • MARTIN ČAJKA, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  + 421 918 320 953 – sekcia Cykloturistiky
 • KRNO SVETOZÁR, Holubyho 1, 811 03 Bratislava, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 0907/590 162 – sekcia Pešej turistiky
 • HUČKO MICHAL, Ing. arch.,  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 0905/303 573 - sekcia Jazdeckej turistiky
 • Mgr. MÁRIA MAXIANOVÁ,  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. 0907 880 946- sekcia Turistiky mládeže
 • EVA ŠKUTOVÁ          Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. 0905804822 - sekcia Značenia
 • MAJTNER BERNARD, Ing. -,  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 0905/276 339 - sekcia Lyžiarskej turistikyHarmonogram školení odborníkov v športe s kvalifikáciou Inštruktor turistiky (podľa presunu) v roku 2022

1. časť -Všeobecná časť vzdelávania

Vzhľadom na potrebu absolvovať všeobecnú časť vzdelávania na špecializovaných Vysokých školách majú možnosť budúci záujemcovia realizovať vzdelávanie na:

Od roku 2021 by sme chceli organizovať vzdelávanie koncepčne, vždy v marcovom a októbrovom termíne iba pre našich budúcich inštruktorov. Podmienkou je rozbehnutie vzdelávania vo väčšine sekcií KST.


2. časť Špeciálna časť vzdelávania Inštruktora 1.-3. kvalifikačného stupňa

Uvedené špecializované vzdelávanie zabezpečujú jednotlivé sekcie KST, kde nájdete podrobnosti ku kurzom a školeniam:

 
Uznanie vzdelania- priznanie Inštruktorskej kvalifikácie Tlačiť E-mail
Učebno-metodická komisia KST rozhoduje o uznaní predchádzajúceho vzdelania k získaniu a vydaniu Inštruktorskej kvalifikácie v turistike 1-3 kv. stupňa v jednotlivých presunoch (na základe platného kvalifikačného systému v KST). Akceptujeme získanú kvalifikáciu na základe dodaných dokladov prípadne navrhujeme jej doplnenie či overenie špecifických predpokladov. Každú žiadosť posudzujeme individuálne a na základe rozhodnutia  odporúčame predsedovi KST vydanie príslušného osvedčenia. S vydaním osvedčenia je spojený aj zápis do ISŠ
Odporúčasný postup k priznaniu kvalifikácie:
 1. vyplňte žiadosť- formulár
 2. pošlite potrebné doklady ktoré preukazujú Vašu kvalifikáciu formou skenu (vysokoškolský diplom, výpis predmetov absolvovaných počas štúdia, absolvovanie akreditovaného vzdelávania, či iné doklady) na mail  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
 3. v prípade kladného rozhodnutia Vám príde požiadavka o zaslanie Čestného prehlásenia o bezúhonnosti (alebo výpis z registra trestov v prípade že pracujete s mládežou do 18 rokov) a zaplatenie manipulačného poplatku (pre urýchlenie pošlite na mail potvrdenie o úhrade)  za vydanie osvedčenia a zápisu do ISŠ . 
 4. po doplnení dokladov vydanie osvedčenia a zápis do ISŠ
Manipulačný poplatok k vydaniu osvedčenia a zápisu do ISŠ:
 • pre člena KST (zaplatá známka v roku vydania kvalifikácie) je 15 Eur 
 • pre nečlena KST 30 Eur
poplatok zašlete na účet KST (pre urýchlenie pošlite na mail potvrdenie o úhrade):

Hlavný bankový účet: Slovenská sporiteľňa, a. s., Vajnorská 100, 831 03 Bratislava, 0011484266/0900

IBAN: SK 46 0900 0000 0000 1148 4266 SWIFT: GIBASKBXI
Identifikačné údaje k platbe:
ako variabilný symbol zadajte 110+dátum narodenia v tvare rok, mesiac, deň (príklad.:11019760512) 
a do poznámky svoje meno a priezvisko
Nepoužívajte poštovú poukážku lebo pošta mení var. symbol !!!

 
Dokumenty UMK Tlačiť E-mail

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O BEZÚHONNOSTI  pre potreby potvrdenia Inštruktorskej kvalifikácie

 
Záverečné práce Tlačiť E-mail
Vyústením získania kvalifikácie je tvorba záverečnej práce v požadovanom rozsahu.  Odborník v športe sa vie odprezentovať aj touto formou a prispieva k rozvoju odborného vzdelania a osvetovej činnosti. Výber témy určuje každá sekcia samostatne.
Vypracovanie záverečnej práce sa riadi jednoduchými štandardami. Preto sme pre Vás pripravili vzor záverečnej práce, ktorý Vám poskytne základnú orientáciu v problematike.
Rozsah záverečnej práce je určený legislatívou a na základe Vyhlášky č. 110/2016 Z. z. MŠVVŠ SR majú tieto parametre: 
 • Inštruktor športu I. kvalifikačného stupňa- záverečná práca v rozsahu 5 až 10 strán
 • Inštruktor športu II. kvalifikačného stupňa- záverečná práca v rozsahu 10 až 20 strán
 • Inštruktor športu III. kvalifikačného stupňa - záverečná práca v rozsahu 20 až 30 strán
 
Odporúčaná literatúra a záverečné práce Tlačiť E-mail
V tejto časti postupne vytvoríme zoznam odporúčanej literatúry k problematike, ako aj zverejníme jednotlivé kvalifikačné práce.
 
« ZačiatokDozadu12DopreduKoniec »

Stránka 1 z 2

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.