KST
Vodná turistika Tlačiť E-mail
Plavba po riekach poskytuje stále veľkú romantiku a dobrodružstvo. Cesty vodných turistov smerujú na pokojný Váh, ale aj na náročné horské rieky doma i v zahraničí. Obľúbený je Tatranský okruh vodákov, na ktorom sa účastníci plavia po štyroch nádherných horských riekach. Najvýznamnejšia je však tradičná Medzinárodná plavba po Dunaji - TID, na ktorej sa zúčastňujú stovky vodákov z viacerých krajín. Vodáci sú charakteristickí i bohatým klubovým životom v lodeniciach.

Sekcia vodnej turistiky KST 2018-2022

 

Za účelom všeobecného dopytu na sekciu vodnej turistiky KST bol zriadený nový e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


ČAJAGI MARTIN, Jungmannova 10, 851 01 Bratislava, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 0907/236 703

GACÍK MILAN, Tatranská Lomnica 191, 059 60 Vysoké Tatry, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 0905/998 941

BÁRÁNY ADAM, Panská 4, 811 01 Bratislava, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 0905/526 350

STOKLASA MATÚŠ, Záhradnícka 93, 821 08 Bratislava, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 0907/852 643

LIGUS VLADIMÍR, Záhradná 7, 080 01 Prešov, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 0905/242 508
 
CECHLÁR LADISLAV, Trebejov 41, 044 81 Kysak, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 0905/931 010
 
KOŠČÍKOVÁ JOZEFÍNA, Dlhá 526, 093 01 Vranov n./Topľpu, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 0905/533 157
 
FAJČÍK IGOR, Spartakovská 17/10, 917 01 Trnava, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 0902/538 153
 
GOTTWALD ĽUBOŠ, Švermova 8, 038 61 Vrútky, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 0903/249 617

 
Školenie inštruktorov vodnej turistiky Tlačiť E-mail
Vstupné sústredie sa uskutoční 21.5.2022 v Podbanskom - rieka Belá.
Viac infromácií a prihlášku nájdete v tomto príspevku.
Čítať celý článok...
 
65. ročník Medzinárodnej dunajskej plavby TOUR INTERNATIONAL DANUBIEN 2019 Tlačiť E-mail

Vážení priatelia DUNAJA a TID-u,

slovenský  organizačný  výbor  TID  pri  Klube  slovenských turistov dovoľuje  si Vás pozvať na absolvovanie niektoreho úseku plavby po Dunaja  v rámci 65. TID 2022.

Podujatie sa bude konať od 25.06.  do 7.09. 2022.

 TID_2022_prihláška.doc 

 TID_2022_pozvánka.doc 

 TID_2022_trasovník.doc 

 TID_2022_zeitplan.doc

 

Prihlášku si možno vyžiadať aj od  SOV TID, alebo stiahnuť http://tid.sk/downloads/

Web: www.tid.sk; e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Informácie poskytujú:

Dušan Valúch +421 2 44 45 40 88, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ; Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Štefan Bárány  +421 917 554 528, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ,

Táborisko v Bratislave, lodenica Dunajklubu Kamzík

TID_2022_taborisko_v_BA_lodenica_Dunajklubu_Kamzik

 
Pracovné skupiny sekcie vodnej turistiky Tlačiť E-mail

Od 13.1. 2022 boli v rácmi sekcie VT opätovne sfunkčnené pracovné skupiny na riešenie vzdelávania legislatívy pre plavbu na riekach.

 

Za účelom všeobecného dopytu na sekciu vodnej turistiky KST bol zriadený nový e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Metodická komisia pri sekcii vodnej turistiky

Jej úlohy sú:

- príprava metodických materiálov určených na praktickú časť školenia inštruktrov VT KST.

- Organizovanie praktických častí školenia inštruktorov VT KST

- Schvalovanie členov lektorskégo zboru, oprávnených pôsobiť ako školitelia v rámci praktických častí školení inštruktorov VT KST.

 

Členovia komisie:

- Ladislav Cechlár

- Lukáš Koštenský

- Martin Kovalík

- Marek Pleško

- Branko Bugorčík

- Ivan Dobrý

 

Kontaktné osoby pre oslovenie sú:

- Ladislav Cechlár, Martin Kovalík

 

Komisia ochrany prírody pri sekcii vodnej turistiky

Jej úlohy sú:

- pravidlá splavovanie riek v národných parkoch

- problematika malých vodných elektrární

- legislatíva okolo riek ako napríklad riešenie vodného turistického chodníka

 

Členovia komisie:

- Milan Gacík

- Vladimír Ligus

- Marián Šebest

- Tomáš Vatycha

- Marek Urban

- Ondrej Mihaľko

 

Kontaktné osoby pre oslovenie sú:

- Milan Gacík, Vladimír Ligus

 

 
Zápisnice zo zasadnutí sekcie Tlačiť E-mail
Rok 2022:
Staršie:
 
Konal sa 64. ročník Medzinárodnej dunajskej plavby TOUR INTERNATIONAL DANUBIEN 2019 Tlačiť E-mail

Slovenský úsek 64. medzinárodnej dunajskej plavby TID 2019  sa uskutočnil v dňoch 10.-15.7.2019. Jedným zo zakladateľov a spoluorganizátorom podujatia je Klub slovenských turistov - sekcia vodnej turistiky, slovenský organizačný výbor tid.sk. Záštitu nad podujatím  prevzal minister životného prostredia SR László Sólymos.

TID_2019_zastita_ministra_ZP

 
Vodácka stránka www.kajakar.sk Tlačiť E-mail
Pre vodákov odporúčame stránku:  www.kajakar.sk

 
Dokumenty súvisiace so sekciou vodnej turistiky Tlačiť E-mail
Materiály, ktoré pripravil predseda sekcie vodnej turistiky Jozef Šoffa a pravdaže aj členovia sekcie:

 ZÁPIS_zo stretnutia sekcie vodnej turistiky_2014_11_29.pdf

 Správa o činnosti 2013_sekcia vodnej turistiky.pdf

 Zápis_sekcia vodnej turistiky_22.-24.11.2013.pdf

Ročné_náklady_na_činnosť sekcie.pdf

Prehlásenie_vodákov_k_situácii_na_KST_z_23.11.13.pdf
 
Spomienka na 45. Celoslovenský zraz mladých vodných turistov - Červený Kláštor Tlačiť E-mail
Organizátor: KST - Sekcia vodnej turistiky - TJ Slávia Univerzita Košice-vod. odd. - Veterán kanoe klub Košice a ZVOT Prešov.

Zraz sa konal v dňoch 26. - 26.6.2016 v prírody Pienin, v Červenom Kláštore.

Správa zo zrazu:   VT_správa zo_zrazu.doc

    Problem copying original
  •  

 

 
Petícia proti výstavbe malej vodnej elektrárne Eliášovce - Nový Život na rieke Malý Dunaj Tlačiť E-mail
MalyDunaj_peticia
My, podpísaní občania, nesúhlasíme s výstavbou MVE Eliášovce – Nový Život na rieke Malý Dunaj, a týmto žiadame Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Trnavský samosprávny kraj, Európsku komisiu, aby podnikli všetky kroky vedúce k zastaveniu výstavby MVE Eliášovce – Nový Život.

Sme presvedčení, že celý proces schvaľovania projektu MVE Eliášovce – Nový Život bol pripravený tak, aby sme sa my, občania ani široká verejnosť, nedozvedeli o detailoch, a teda aj o vplyvoch tohto zámeru na životné prostredie a zdravie a nemohli na uvedené skutočnosti patrične reagovať včas a v zákonných lehotách. Týmto boli zo strany predkladateľa zámeru a kompetentných orgánov porušené naše práva účasti verejnosti pri posudzovaní vplyvov predmetného zámeru na životné prostredie (EIA) podľa zákona 24/2006 Z.z., ako i právo verejného prístupu k informáciám a účasti verejnosti na rozhodovacom procese v záležitostiach životného prostredia podľa Aarhuského dohovoru. Realizácia elektrárne bude mať negatívny dopad na biotopy a druhy európskeho významu, ako aj predmetné druhy UEV Eliášovský les. Rozhodnutie OU ŽP v Dunajskej Strede, že proces posudzovania vplyvov na životné prostredie sa nebude realizovať, je preto v rozpore so smernicou o biotopoch a v rozpore so zákonom č. 24/2006.

Celé znenie petície s podpisovým hárkom:  MalyDunaj_peticia.pdf
 
Michalovský Korzár priniesol článok a vodnej turistike Tlačiť E-mail
Predseda sekcie vodnej turistiky nás upozornil na článok, ktorá priniesol Michalovský Korzár:

"Ahojte,
zdravím Vás a preposielam celkom dobrý článok o poslednej akcii na vode na východe. Tak akosi fungovala vodná turistika v minulosti. Bohužiaľ MVE a aj prístup k našim riekam, ktoré mali aj spád aj krajinu okolo nás veľmi obmedzili.

Želám pekný deň. Jožo Šoffa"

Odkaz na článok v Michalovskom Korzárovi:

http://michalovce.korzar.sme.sk/c/7908416/michalovski-vodaci-splavuju-zemplinske-rieky-uz-dvadsat-rokov.html
 
« ZačiatokDozadu12DopreduKoniec »

Stránka 1 z 2

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.