KST
Otázky a odpovede
Máte otázku? Pýtajte sa!
Kliknite na tento odkaz, zadajte otázku a akonáhle to bude možné odpovieme Vám.4.3.2015 Tlačiť E-mail
OTÁZKA:
Pozdravujem, rád by som sa spýtal prečo nieje žiadna chata alebo útulňa na Kráľovej holi ? Nechcem provokovať, len by ma zaujímalo či je nejaké vysvetlenie. Za odpoveď vopred ďakujem. Adam

ODPOVEĎ:
Na Kráľovej holi je od roku 1960 rádiový a televízny vysielač, vedľa neho je prevádzková budova, kde je okrem obsluhy vysielača aj meteorologická stanica a stanovište horskej záchrannej služby. Počas výstavby tam bola aj provizórna budova, tzv. zariadenie staveniska, na prechodné ubytovanie robotníkov, uskladnenie náradia a pod. Po odovzdaní vysielača do užívania, vtedajšie turistické vedenie (v rámci jednotnej telovýchovy existoval odbor turistiky pri ČSZTV) malo záujem o „upgrade" zariadenia staveniska na turistickú ubytovňu. Nestalo sa tak, oficiálne to nepovolili hygienici, skutočným dôvodom možno bolo, že vďaka vysielaču sa Kráľová Hoľa stala strategickou kótou pod vojenskou ochranou a nebol záujem, aby sa tam zdržiavali turisti.

Po roku 1989 sa na to, čo je strategické a čo nie, začalo nazerať inak, vojenská posádka odvtedy na Kráľovej Holi nie je. Keď bola v rokoch 1992-3 obnovená turistická organizácia Klub slovenských turistov, vtedajšie vedenie spravilo pokus dohodnúť s prevádzkovateľom vysielača poskytnutie nejakej miestnosti, ktorá v rádiokomunikačnej budove zostala po vojakoch voľná, aby bola k dispozícii turistom - ako núdzový útulok na jednu noc. Oficiálny súhlas nikdy nebol vydaný, neoficiálne sa toleroval bivak menšej skupinky vo vstupnej predsieni. Obmedzenú a nezaručenú možnosť ukrytia sa pred nečasom spomína starší článok na portáli hiking.sk, z roku 2009:

http://hiking.sk/hk/ar/1120/nudzova_miestnost_kralova_hola.html.

Nevieme potvrdiť, aká je situácia dnes. Najbližšia možnosť prespať na hrebeni Nizkych Tatier smerom na západ, na Čertovicu, je útulňa Andrejcová, cca 3 hodiny cesty od vysielača:

http://hiking.sk/hk/ar/3246/utulna_andrejcova_s_hospodarom.html,

smerom na východ, do Rudohoria je možné nocovanie na Čuntave.

Milý Adam, za otázku ďakujeme, každopádne je podnetom, aby vedenie KST opätovne kontaktovalo prevádzkovateľa rádiokomunikačnej budovy na Kráľovej Holi.

S pozdravom,
D.Valúch, sekretariát KST
 
3.3.2015 Tlačiť E-mail
OTÁZKA:
Dobrý deň. Prosím Vás o informáciu,kde by som mohla absolvovať v Bratislave základný kurz severskej chôdze .Ďakujem .Kamila

ODPOVEĎ:
Dobrý deň, pani Kamila,
Klub slovenských turistov takéto kurzy nerobí, informáciu o kurzoch severskej chôdze nájdete na internete, napríklad na portáli vpohybe.sk.
Tu je link: http://www.vpohybe.sk/

OTÁZKA
:
Dobrý deň, poistenie cez KST platí aj keď pôjdem neorganizovane na turistiku. Ďakujem. Michal

ODPOVEĎ:
Dobrý deň, pán Michal.
Je to tak, ako píšete, ide o celoročné cestovné poistenie (CCP), vzťahujúce sa na všetky turistické i neturistické aktivity poistenca, člena KST. Viac nájdete tu:
http://www.kst.sk/images/stories/2015/Tlaciva_2015/kst_info-sprievodca.pdf
Hromadné CCP členov KST v poisťovni UNION nadobudne účinnosť od 1.4.2015.

OTÁZKA:
Dobrý deň! Chcem sa spýtať, dokedy platí členský známka 2014? POčula som 2 varianty: do konca januára a do konca marca. Takže neviem. Ak budem chcieť využiť zľavu na chatách, bude o tom vedieť aj chatár? Jana

ODPOVEĎ:
Milá Jana,
členská známka KST na rok 2014 platí do konca marca 2015, Takto je to zaužívané, naši chatári o tom vedia a do konca marca akceptujú preukaz zo "starou" známkou ako platný podklad na poskytnutie zľavy z ceny ubytovania.
S pozdravom,
D.Valúch, sekretariát KST
 
8.2.2015 Tlačiť E-mail
OTÁZKA:
Dobrý deň,
prečo tu hovoríte o 1 €, veď v roku 2014 stála známka 7 € a ešte v roku 2012 len 5€. Už v roku 2012 boli tlaky na zvýšenie. Aj napriek nesúhlasu sa cena zvýšila na 7€ a teraz na 10€. Mám pocit, že si to tam odsúhlasujete ako sa vám chce. Veď to ani benzín nedražel tak rýchlo. S pozdravom L. Hýll

ODPOVEĎ:
Dobrý deň, pán Hýll,
máte pravdu, cena za členskú známku od roku 2005 vzrástla. Dokonca o 100%. Ešte by sa dalo spomínať, aké nízke bolo členské pred 30 rokmi, a čo všeličo vtedy bolo a teraz už nie je zadarmo. Organizácie ako Klub slovenských turistov už dávno nie sú dotované štátom, alebo ak, tak len účelovo. KST dostáva štátnu dotáciu na značenie turistických chodníkov. Činností je však oveľa viac: turistické podujatia, letné a zimné zrazy, školenie inštruktorov, vydávanie publikácií, udržiavanie internetových stránok KST, atď. a niečo stojí aj samotné udržiavanie malého sekretariátu, zabezpečujúceho všetok ten organizačno-informačno-administratívny servis pre funkcionársky aktív a pre členov. Preto v januári 2015 výkonný výbor KST navrhol, ústredná rada KST odporučila a valné zhromaždenie KST schválilo nepopulárny krok – zvýšenie základného členského poplatku zo 7 na 10 €, pričom 1€ z toho je cena za výhodné celoročné cestovné poistenie člena KST v rámci SR. Podotýkam, že Ústrednú radu KST tvorí 7 členov výkonného výboru, 8 predsedov presunových sekcií , 8 predsedov prierezových komisií a 37 predsedov regionálnych rád KST, čiže celkove 60 dobrovoľných funkcionárov (ktorí nie sú platenými zamestnancami) - čo je dosť veľká skupina ľudí na kvalifikovanú diskusiu, z ktorej vyplynulo uvedené rozhodnutie.

Vstup do lesa v súčasnosti už nie je taká samozrejmá záležitosť, ako to bolo pred rokom 1989 . Záujem turistov o neobmedzený voľný vstup do prírody naráža na záujmy vlastníkov pozemkov, štátnej ochrany prírody, poľovníkov. Hlavnou úlohou turistickej organizácie, zastrešujúcej cca 450 miestnych odborov/klubov KST je zastupovať záujmy turistickej verejnosti voči spomínaným skupinám, voči štátnym inštitúciám a voči ďalším subjektom, napríklad voči poisťovni. Smerom do vnútra si organizácia musí byť schopná zabezpečovať organizačnú a školiteľskú činnosť a zjednocovať názorovú, informačnú a akčnú platformu. Na to je nevyhnutný určitý administratívny aparát – sekretariát. Do decembra 2014 tvorili sekretariát traja platení zamestnanci, od januára 2015 sme už len dvaja. Dôvod ? Príjmová stránka rozpočtu je taká slabá, že neumožňuje utiahnuť tretieho.

Zhrniem: Ak má organizácia niečo robiť, potrebuje na to ľudí a prostriedky. Ak členovia KST nebudú ochotní platiť členské, ktorým pokryjú aspoň časť nákladov na chod svojej organizácie, tak KST zanikne. Svet sa nezrúti, napokon, turistika sa dá robiť individuálne. Otázka je len dokedy a ako.

S pozdravom,
Dušan Valúch, jeden z dvoch pracovníkov sekretariátu KST.
 
28.1.2015 Tlačiť E-mail
OTÁZKA:
Dobrý deň,
nesúhlasím s poplatkom 1 euro za poistenie, Ja mám poistenie alpenverein, preto nevidím dôvod ešte mať poistenie aj cez KST. To rozhodla hŕstka predsedov na RR ???????????? Veď sa jedná o 20 tisícovú členskú základňu, myslím že riešenie poistenia by ste mali nechať na samotných členov a nie nútiť nám vaše podmienky.
S pozdravom Anka

ODPOVEĎ:
Vážená Anka,
V dňoch 9.-10.januára 2015 zasadali vrcholné orgány KST. Výkonný výbor navrhol, ústredná rada odporučila a valné zhromaždenie KST schválilo zvýšenie základného členského zo 7 € na 10 € , s účinnosťou už na rok 2015, s tým, že časť toho zvýšenia kryje hromadné poistenie členov. Čiže, poistenie je zahrnuté priamo do členského poplatku. Nedalo sa to ponechať na výber, aby sa - kto chce - poistil a kto nechce nepoistil, pretože ponuka poisťovne UNION na hromadné úrazové poistenie členov KST za výhodný tarif 1€/osoba/rok je podmienená tým, že poistencov bude minimálne 12 000.

Schváleniu samozrejme predchádzala obsiahla diskusia, kde zazneli aj argumenty, že niektorí členovia, ako napríklad Vy (alebo aj ja) sú poistení individuálne a takéto "povinné" hromadné poistenie môžu vnímať ako nadbytočné. No prevládol názor, že od tých, čo sú individuálne poistení, bude to 1€/ročne naviac akýmsi gestom vnútroklubovej solidarity s tými, ktorí si individuálne poistenie dovoliť nemôžu. Hromadné úrazové poistenie členov KST (poistná zmluva nadobudne účinnosť od 1.4.2015) teda nie je výplod "hŕstky predsedov", ale výsledok demokratickej diskusie a následné rozhodnutie valného zhromaždenia tejto organizácie. ZA hlasovala veľká väčšina prítomných delegátov, legitímnych zástupcov členskej základne.

Želám Vám veľa zdravia a potešenia z turistiky.
Dušan Valúch, generálny sekretár KST
 
27.1.2015 Tlačiť E-mail
OTÁZKA:
Ako sa volá nový predseda KST? Kde a kedy je možné sa s ním stretnúť. Prípadne kedy a kde má úradné hodiny pre stránky. Prípadne kde je možné adresovať nejaké návrhy.
Alexander

ODPOVEĎ:
Vážený pán Alexander,

volebné Valné zhromaždenie KST v júni 2014 zvolilo na funkčné obdobie 2014 – 2018 do funkcie predsedu KST Ing. Petra Dragúňa. Ako dlhoročný predseda regionálnej rady KST Topoľčany bol P. Dragúň dovtedy radovým členom Ústrednej rady KST. Mimochodom, nové zloženie výkonného výboru a celej Ústrednej rady KST nájdete na webe KST, konkrétne tu: http://www.kst.sk/index.php/organizacia-organizacia-99/ustredna-rada-kst

Svoje návrhy a námety pre zlepšenie fungovania organizácie môže každý člen KST, a teda aj Vy, adresovať buď konkrétne hocikomu z ÚR alebo VV, vrátane predsedu Ing. Dragúňa, alebo sa môžete obrátiť na sekretariát. Pracovníci sekretariátu Váš podnet postúpia konkrétnej osobe podľa toho o čo ide.

Ing. Dragúň je výkonný manažér menšej strojárskej firmy, ako predseda KST nemá striktne vypísané stránkové dni, resp. hodiny. Do Bratislavy dochádza obvykle raz týždenne. Ak sa vopred ohlásite, iste v rámci svojich časových možností zaradí do svojho programu aj stretnutie s Vami.

S pozdravom,
Dušan Valúch, generálny sekretár KST
 
27.1.2015 Tlačiť E-mail
OTÁZKA:
Dobry den prajem,
mala by som otazku.Som clenkou KST i clenkou bratislavskeho turistickeho klubu .Vraj je povinne urazove poistenie pri kupe znamky KST na rok 2015.Dostala som informaciu,ze bez poistenia a zaplatenia urazoveho poistenia v Union, nemozem ostat clenkou...
Mozete mi dat informaciu o tejto zmene?
Jozefina

ODPOVEĎ:
Dobrý deň, pani Jozefína.
V minulých rokoch mali členovia KST hromadné úrazové poistenie, pričom náklady na poistenie pokrýval rozpočet KST. V prvom štvrťroku roku 2014 vtedajší štatutárni zástupcovia KST poistku neuhradili a poistná zmluva zanikla. Nové vedenie KST zvolené v júni 2014 si dalo za cieľ získať novú hromadnú poistku a po rokovaniach s viacerými poisťovňami získali najlepšiu ponuku od poisťovne UNION. Táto poisťovňa ponúkla za 1 € /osoba/rok kombinované úrazové poistenie „hory" a „doma", čo znamená že kryje aj prípadný úraz, ktorý by ste utrpeli napr. v hromadnej doprave, alebo pri nákupe.

V dňoch 9.-10.januára 2015 zasadali vrcholné orgány KST. Výkonný výbor navrhol, ústredná rada odporučila a valné zhromaždenie KST schválilo zvýšenie členského s účinnosťou už na rok 2015, s tým, že časť toho zvýšenia kryje hromadné poistenie členov. Čiže, hromadné úrazové poistenie je zahrnuté priamo do ceny členskej známky, je tým pádom povinné a náklady naň (aj keď 1€ ročne sú náklady vskutku iba symbolické) prechádzajú na člena. Preukaz KST bez členskej známky je neplatný, kto si známku nekúpi , stráca nárok na zľavy a ďalšie členské výhody.
Nedalo sa to ponechať na výber, aby sa - kto chce - poistil a kto nechce nepoistil, pretože ponuka hromadného úrazového poistenia členov KST za výhodný tarif 1€/osoba/rok je podmienená tým, že poistencov bude minimálne 12 000.

Schváleniu rozhodnutia o povinnom poistení samozrejme predchádzala obsiahla diskusia, kde zazneli aj argumenty, že niektorí členovia sú poistení individuálne a takéto "povinné" hromadné pripoistenie budú vnímať ako nadbytočné.
Napokon to ale bolo demokraticky schválené takto, treba to rešpektovať. Považujme to 1€/ročne za vyjadrenie vnútroklubovej solidarity s tými, ktorí si individuálne poistenie dovoliť nemôžu.

Vaša otázka bola stručná, dalo sa na ňu stroho odpovedať: máte dobré informácie, áno je to tak. No zdalo sa mi vhodnejšie odpovedať trochu obšírnejšie, s uvedením dôvodov a súvislostí. Dúfam, že som odpovedal nielen obšírne, ale najmä zrozumiteľne.

Dušan Valúch, generálny sekretár KST
 
20.1.2015 Tlačiť E-mail
OTÁZKA:
Dobrý deň, chcela by som behávať PTZ za niektorý klub na Liptove alebo Kysuciach. Súťažila som pred niekoľkými rokmi, s umiestneniami na okresných kolách a na krajskom kole.Hľadám klub,za ktorý by som pretekala a kde by ma doučili.
Ďakujem za odpoveď.
Silvia

ODPOVEĎ:
Milá Silvia,
nemáme prehľad o tom, ktoré liptovské odbory/kluby KST alebo turistické oddiely mládeže (TOM KST) vysielajú pretekárov na preteky turistickej zdatnosti (PTZ), no ak pre Vás prichádza do úvahy aj klub na Kysuciach, odporúčame kontaktovať buď skúseného organizátora PTZ Janka Chromíka z Turzovky ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ), alebo ďalšieho kysučana - člena Sekcie mládeže KST, Marcela Čelka z Čadce ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ). M.Čelko má v sekcii na starosti agendu PTZ a tak má určite prehľad o všetkých kluboch (nielen tých kysuckých), ktoré sa do PTZ zapájajú.
Želáme Vám úspešný návrat medzi pretekárov PTZ.
Sekretariát KST
 
19.1.2015 Tlačiť E-mail
OTÁZKA:
Dobrý deň,
moja otázka: člen KST prispieva v nejakom pomere na členské 10€; z toho: poistenie-1€, na rozdelenie-9€ (40% pre materský klub/odbor, 20% pre RR, 40% pre ústredie). Chcel by som vedieť, či vôbec poistenie bude (pretože máte na stránke KST.sk info, že od 31.1.2014 bolo "Skončenie poistnej zmluvy so spoločnosťou Kooperativa". Za čo chcete 1€ na poistenie, ktoré neexistuje???) Po druhé: ak nejaké úrazové poistenie bude (počul som, že vo výške 29€, čomu nerozumiem), aké sú plnenia úrazu-v akom rozsahu?
Ďakujem za promtnú odpoveď.
Feri

ODPOVEĎ:
V minulých rokoch mali členovia KST hromadné úrazové poistenie cez poisťovňu Kooperatíva. V prvom štvrťroku roku 2014 vtedajší štatutárni zástupcovia KST poistku neuhradili a poistná zmluva zanikla. Nové vedenie KST zvolené v júni 2014 si dalo za cieľ získať novú hromadnú poistku a po rokovaniach s viacerými poisťovňami získali najlepšiu ponuku od poisťovne UNION. Za podmienky, že z radov KST získa poisťovňa hromadnou zmluvou minimálne 12 000 nových poistencov, ponúkli výhodný tarif 1 € /osoba/rok za kombinované úrazové poistenie „hory" a „doma", čo znamená že poistka kryje aj prípadný úraz, ktorý by ste utrpeli nie na turistike, ale napr. v byte, v záhrade, na ulici alebo v obchode. Keby ste sa v takom rozsahu chceli v UNIONe poistiť sám, stálo by vás ročné poistné cca 29 €.

S návrhom poistnej zmluvy oboznámila účastníkov zasadnutia Ústrednej rady KST 9.1.2015 v Žarnovici manažérka poisťovne UNION. Po jej prezentácii bola diskusia, z ktorej sa ukázalo ako potrebné a užitočné zapracovať do návrhu poistnej zmluvy ešte niektoré doplnky a spresnenia. Ústredná rada predložený návrh úrazového poistenia s pripomienkami odporučila a valné zhromaždenie ho schválilo. Preto na vašu otázku, či to poistenie vôbec bude, je odpoveď jasná: áno, bude. Manažérka poisťovne pripomienky akceptovala, finálne znenie zmluvy však vždy schvaľuje vedenie poisťovne a tu nastal nečakaný zádrhel – náhlym úmrtím riaditeľa poisťovne UNION (bolo to aj medializované) schvaľovacie procesy v poisťovni na pár dní „zamrzli". Neznamená to ohrozenie vzniku zmluvy, len oddialenie podpisu.

Pre orientačné oboznámenie sa s rozsahom poistného krytia vám zatiaľ vieme poskytnúť pracovnú verziu poistnej zmluvy z decembra (návrh zmluvy prezentovaný na januárovom zasadnutí ÚR), rozsah plnenia tam však ešte nie je definitívny, nie je to konečná zmluva.

S pozdravom,
sekretariát KST
 
19.1.2015 Tlačiť E-mail
OTÁZKA:

Som ročník 1944, bývalý člen, bývali vedúci TOM, cvičiteľ. Chcel by som sa vrátiť do KST, chodiť na akcie. Robím individuálne rôzne druhy turistiky, ale chcel by som sa zapojiť do nejakého kolektívu. Bývam v obci Výčapy - Opatovce, na rozhraní okresov NR a TO. Vedeli by ste mi odporučiť v tomto okolí nejaký klub? Hlavne kde sú ľudia starších ročníkov. Vopred ďakujem. Turistike zdar. Štefan Schmikal.

ODPOVEĎ:

Vážený pán Schmikal,
prehľad miestnych turistických odborov/klubov je na webe KST, tu je link:  http://www.kst.sk/index.php/o-nas/odbory-kst-organizacia-37

Zamerajte sa na kluby z vašej oblasti , t.j. tie, čo patria pod regionálne rady Nitra a Topoľčany Ak si vyberiete, kontaktujte predsedu a dohodnite sa.
Podľa našich skúseností, takmer vo všetkých kluboch (okrem TOM-ov, ktoré sa špecializujú na turistiku mládeže) je priemerný vek členov 50 a viac rokov, v nejednom prípade 60 a viac. Napriek svojmu veku, vďaka turistike sú to všetko mysľou mladí ľudia :-)
Kto sa pridá, dobre spraví.
Dušan Valúch, generálny sekretár KST
 
11.1.2015 Tlačiť E-mail
OTÁZKA:

Dobrý deň, akurát sa pozerám na vašu stránku, o.i. aj na kalendár podujatí. Keby som sa k vám zaregistrovala, je možné ísť na akúkoľvek turistiku, alebo sa treba najprv prihlásit na tú danú? A este jedna otázka, je nejak rozlíšená turistika pre dospelých a pre deti a mládež, lebo by som sa nechcela ocitnúť na turistike s 12-r. deťmi :-) Možno zvlátšna otázka, ale nemám zatiaľ skúsenosti s turistickými klubmi. Ďakujem za odpoveď. Michaela

ODPOVEĎ:

Vážená pani Michaela,
teší nás, že Vás zaujal kalendár podujatí Klubu slovenských turistov a že máte záujem stať sa členkou KST. Dá sa to tak, že vstúpite do niektorého z cca 450 miestnych odborov/klubov KST na území Slovenska. Ich prehľad je na webe KST, tu je link:

http://www.kst.sk/index.php/o-nas/odbory-kst-organizacia-37

Kluby majú rôzne zameranie, niektoré sa viac orientujú na vysokohorskú turistiku, niektoré kluby sú vodácke, no drvivá väčšina klubov KST sa venuje najmä bežnej pešej turistike a cykloturistike. Na turistiku mládeže sa špecializujú len tie kluby, čo majú v názve TOM (turistický oddiel mládeže). Z praktických dôvodov je dobré vybrať si klub podľa miesta svojho bydliska, resp. pracoviska, ale nie je to podmienka.

Mimochodom, účasť na podujatiach vo zverejnenom kalendári KST nie je podmienená tým, či ste, alebo nie ste organizovaná turistka. Sú to podujatia otvorené aj pre neorganizovanú turisticky orientovanú verejnosť. Takže dá sa najprv nezáväzne prísť na pár podujatí, len sa treba na začiatku túry prihlásiť vedúcemu aby o vás vedel. Vyskúšajte a podľa toho sa rozhodnite.

S pozdravom,
Dušan Valúch, generálny sekretár KST
 
9.12.2014 Tlačiť E-mail
OTÁZKA:

Som seniorka z BB, nie som členkou KST ani neplánujem stať sa členkou. Za akých podmienok by som sa mohla zúčastňovať na niektorých podujatiach KST?
Zaujali ma zrazy turistov zimné aj letné a na rok 2015 aj lesný chodník J.D.M.
Ďakujem, Nora

ODPOVEĎ:

Milá pani Nora, podujatia KST sú otvorené aj pre neorganizovaných turistov, takže ste vítaná. Zároveň však treba povedať, že na niektorých podujatiach (vrátane celoslovenských letných a zimných turistických zrazov, ktoré vás práve zaujali) sa platí účastnícky poplatok a ten býva pre neorganizovaných turistov o čosi vyšší.

Na väčšine podujatí v priebehu roka sa však účastnícky poplatok nevyberá. Ak sa rozhodnete zúčastniť ktoréhokoľvek z turistických podujatí KST, odporúčam (nielen kvôli účastníckemu poplatku) kontaktovať organizátora, kontakt býva uvedený.

Veľa zdravia a pekných chvíľ na turistickom chodníku Vám želá Dušan Valúch, generálny sekretár KST


 
« ZačiatokDozadu123DopreduKoniec »

Stránka 1 z 3

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.