KST
Vykonávacie predpisy
Marek Heinrich: Právna zodpovednosť v KLUBE SLOVENSKÝCH TURISTOV Tlačiť E-mail
 
VP KST č. 1/2011 o členstve Tlačiť E-mail

 VP_KST č.1/2011 o členstve.pdf

 
VP KST č. 2/2011, organizačný poriadok Tlačiť E-mail
 VP KST 2/2011 organizačný poriadok.pdf
 
VP KST č. 3/2011, rokovací poriadok Tlačiť E-mail
 VP_rokovací poriadok.doc
 
VP KST č. 4/2011, volebný poriadok Tlačiť E-mail
 VP_volebný poriadok.doc
 
VP KST č. 5/2011, registrácia a hlásenia Tlačiť E-mail

 VP KST č.5/2011 registráca a hlásenia.pdf 

 
VP KST č. 6/2011 o sekciách a komisiách KST Tlačiť E-mail
 VP_2011_6_o_sekciach_a_komisiach_20_4_2022_VV.pdf  
 
VP KST č. 7/2011 o hospodárení s majetkom Tlačiť E-mail
 VP_hospodárenie.doc
 
VP KST č. 8/2011 o obehu a účtovaní účtovných dokladov Tlačiť E-mail
 
VP KST č. 9/2011 o cestovných náhradách Tlačiť E-mail
 VP_2011_9_cestovne_nahrady.pdf  

Cenník cestovné:  Cenník_cestovné_platný_od_1.11.2011.pdf


Sumy stravného pre časové pásma, podľa Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, platné od 1.5.2022, sa stanovujú takto:


6 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
9 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
13,70 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

 

 
VP KST č. 10/2011 o náhradách a odmenách u turistického značenia Tlačiť E-mail

 VP KST č.10/2011_o nahradach_a odmenach u turistickeho znacenia.doc


Uznesenie 37/2022 zo zasadnutie výkonného výboru KST dňa 16.2.2022: VV KST schvaľuje návrh sekcie značenia - jednotkové sadzby za značkárske činnosti pre rok 2022.


 
VP KST č. 12/2011 o kontrolnej komisii Tlačiť E-mail
 VP_o kontrolnej_komisii.doc
 
VP KST č. 13/2011, o oceňovaní Tlačiť E-mail
 VP o_ocenovani.doc
 
VP KST č. 15/2011 o daroch, reklame a sponzorstve Tlačiť E-mail
 VP_15_2011_o daroch, reklame a sponzorstve.doc  
 
VP KST č. 16/2011 o pomenovaných turistických značkovaných trasách Tlačiť E-mail
 VP_o pomenovanych_turistickych znackovanych trasach.doc
 
« ZačiatokDozadu12DopreduKoniec »

Stránka 1 z 2

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.