KST


Klasifikačná komisia Tlačiť E-mail
Klasifikačná komisia KST 2014-2018


MARIÁN PETRÍK, predseda, č.d. 279, 055 52 Kojšov, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ,   0915/640 346

Schvaľuje: pešie ZC I. stupňa, vopred schálené ZC nazrazy, VOPR, udeľuje I. a MVT triedu

HUDÁK ŠTEFAN, Teplická 888/10, 039 01 Turčianske Teplice, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ,  0905/479 001

Schvaľuje: VHT ZC I. stupňa, udeľuje VOVHT, Najvyššie vrcholy slovenských pohorí

ĽUBOMÍR ŠKUMÁT, J. Slottu 40, 917 01 Trnava, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 0908/126 938

Schvaľuje: lyžiarske ZC I. stupňa, udeľuje VOLT

MIKUŠOVÁ JIŘINA, Nábrežná 10, 080 01 Prešov, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , (051) 774 95 38, 0915/520 182

Schvaľuje: vodácke ZC I. stupňa, udeľuje VOVT

PUNCOCHAŘ JÁN, Ing., Blagoevova 10, 851 03 Bratislava, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 0905/327 812

Schvaľuje: cyklo ZC I. stupňa, udeľuje VOCT

SALVIANY IGOR, Ing., Zlatovská 4,  911 05 Trenčín - Zlatovce, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 0905/230 176

Schvaľuje: ZC I. stupňa pre mládež a udeľuje VZ pre mládež

ŽILKA MILAN, Ing., Partizánska 705/41, 058 01 Poprad, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 0910/307 726

Udeľuje: odznak Turista

 

Adresár klasifikátorov KST podľa regiónov:  Adresar_klasifikatorov_2020.xls


Touto cestou Vás chceme požiadať, aby ste prípadné zmeny, či doplnenie adresára klasifikátorov zaslali na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.   alebo Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Ďakujeme.

 
Stretnutie majstrov turistiky Tlačiť E-mail
Z iniciatívy Ernesta Rusnáka a Mariana Petríka sa v termíne 23. – 24. apríla 2022, v Kováčovej vile pri Levoči (Levočská dolina) uskutočnilo Stretnutie majstrov turistiky.
Správu zo stretnutia pripravil Jozef Junas:  Sprava_zo_stretnutia_majstrov_turistiky.docx
 
Turistická klasifikácia Tlačiť E-mail
Členenie turistickej klasifikácie (platnosť od 1. januára 2005)

A - Výkonnostná turistika v línii zápočtových ciest (ZC)

B - Výkonnostné odznaky presunov

C - Odznak TURISTA

D - Výkonnostná turistika mládeže

E - Oblastné a tematické odznaky


Klasifikácia Výkonnostnej turistiky v KST: Klasifikácia_KST_platná_od_2005_úprava_2013_11_29.pdf
 
Výkonnostná turistika Tlačiť E-mail
Výkonnostná turistika je jednou z foriem motivácie turistickej činnosti jednotlivca i kolektívu. Je prostriedkom na sústavné zvyšovanie a upevňovanie fyzickej zdatnosti turistu. Pri jej vykonávaní dochádza k všeobecnému rozširovaniu duševného obzoru a morálno-vôľových vlastností.

Členenie turistickej klasifikácie:


A - Výkonnostná turistika v línii zápočtových ciest (ďalej len ZC)
B - Výkonnostné odznaky presunov (ďalej len VOP)
C - Odznak TURISTA
D - Výkonnostná turistika mládeže
E - Oblastné a tematické odznaky

Prehľadné rozdelenie nájdete nižšie po kliknutí na "Čítať celý článok.....", alebo v článku s názvom "Turistická klasifikácia" kde je ako príloha vložené detailné členenie s uvedenými podmienkami.
Čítať celý článok...
 
Dokumentácia výkonostnej turistiky Tlačiť E-mail

Dokumenty k evidencii výkonnostnej turistiky.

 Denník turistickej zápočtovej cesty.pdf

Zápočtová cesta

 Zápočtová cesta - denný záznam.xlsx
 Zápočtová cesta - Evidenčný list 1 strana.xlsx
 Zápočtová cesta - Evidenčný list 2 strana.xlsx

Denník - výkonnostný odznak

 Pešia turistika - výkonnostný odznak pešej turistiky denník (záznamník).doc 
 Cykloturistika - výkonnostný odznak cykloturistiky denník (záznamník).doc 
 Lyžiarska turistika - výkonnostný odznak lyžiarskej turistiky denník (záznamník).doc 
 Vodná turistika - výkonnostný odznak vodnej turistiky denník (záznamník).doc 

 
Majstri turistiky, nositelia turistických výkonnostných tried v KST Tlačiť E-mail
V prílohách nájdete zoznam nositeľov turistických výkonnostných tried v Klube slovenských turistov a stav týchto tried v jednotlivých regiónoch.

Touto cestou žiadame držiteľov výkonnostných ocenení, že ak nie sú uvedení v zoznammoch nižšie, nech túto skutočnosť nahlásia na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , alebo telefonicky: 02/44451121. Ďakujeme.


 Výkonnostné_triedy_regióny_stav_počet_2011.doc

 Výkonnostné_triedy_regióny_nositelia_menovite_2011.xls

 Výkonnostné_triedy_podľa regiónov_k 1.1.2014.xls

 Výkonnostné_triedy_podľa regiónov k 1.1.2015.xls

 Udelené_VO_2013.xls


 
Turistické odznaky Slovenska Tlačiť E-mail
Turistické odznaky sa rozdeľujú na oblastné turistické odzaky (OTO) a tematické turistické (TTO). Vydávajú sa z dôvodu obohatenia rekreačnej turistiky nielen pre organizovaných turistov, ale aj pre širokú verejnosť. Väčšinou sú viazané k zaujímavým regiónom Slovenska. Oboznamujú turistov s významnými historickými pamiatkami a zaujímavými miestami v danom regióne, ako sú – hrady a zámky, rôzne objekty miest, kultúrne a národopisné pamiatky, pamätníky, ako aj pohoria, ich vrcholy a miesta so zaujímavými výhľadmi.

Čítať celý článok...
 
Cesta hrdinov SNP - tematický turistický odznak Tlačiť E-mail

Cesta hrdinov Slovenského národného povstania je základnou turistickou magistrálou Slovenska, meria 769 km a tiahne sa naprieč Slovenskou republikou od Devína na juhozápade až po Dukliansky priesmyk na severovýchodnom okraji krajiny. Je súčasťou európskej diaľkovej trasy E8, ktorú má v správe Európska asociácia turistických organizácii EWV-ERA-FERP.

Dvojica slovenských študentov a nadšencov (Hasty a Solinko), ktorí spoločne cestu hrdinov SNP zvládli ešte v roku 2006 vytvorili portál www.cestasnp.sk, kde sa dozviete všetko, alebo aspoň veľmi veľa o priebehu tejto magistrály.

CestaSNP_2

Nižšie nájdete informácie o potráli, ktorý úvádza informácie o ceste SNP, skúsenosti iného turistu, ktorý nás požiadal o zverejnenie a zmienku o knihe o Ceste hrdinov, ktorá vychádza v auguste 2021.

Čítajte ďalej.
Čítať celý článok...
 
TTO Malokarpatské 700-vky Tlačiť E-mail

Malokarpatskí turisti pripravili dva tematické odznaky s podobným zameraním - ich cieľom sú výstupy na malokarpatské vrcholy vyššie ako 700 metrov.

Prvý odznak: 13 malokarpatských sedemstoviek pripravil Výkonný výbor Klubu bratislavských turistov.

Druhý odznak: Malokarpatské 700-vky pripravili aktívni individuálni turisti.

Môžete si vybrtať, ktorý odznak chcete plniť.

 MK_700_zaznamnik_KBT.docx

 MK_700_zaznamnik_individualni.docx

 

MK_700_odnak_KBT

MK_700_odznak_individulni

 
Oblastný turistický odznak Malé Karpaty Tlačiť E-mail
OTO_Male_Karpaty_logo

OTO Malé Karpaty

Popis: návšteva minimálne 8 z 10 voliteľných turisticky a historicky zaujímavých miest v regióne Malých Karpát.

Garant: Región KST Malé Karpaty

Kontakt: Jozef Junas

mobil: +421 911 084 999

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


 
Oblastný turistický odznak Cassovia Tlačiť E-mail
OTO_Cassovia_odznak_foto
OTO_Cassovia_odznak_grafika
Košice - metropola východného Slovenska
Mesto Košice sa rozprestiera v prekrásnom údolí okolo rieky Hornád na úpätiach Čiernej hory a posledných výbežkov Volovských vrchov. Priaznivá poloha od doby bronzovej lákala človeka, aby sa tu usídlil. Honor slobodného kráľovského mesta si opevnené sídlo Villa Cassa (r. 1230), či Cassovia (r. 1388) užívalo už od polovice 14. storočia. V r. 1396 dostáva mesto výsadu používať vlastný erb ako prvé mesto v Európe. Mimoriadnu úlohu vo vývoji dejín Uhorského štátu zohralo mesto v bitke pri Rozhanovciach (1312), keď sa postavilo na stranu kráľa a prispelo k rozhodujúcemu víťazstvu nad rodom Abovcov a upevneniu kráľovskej moci na celom území Uhorska.
Užívajúc si rôzne kráľovské výsady za verné služby sa mesto rýchlo rozvíjalo. Ukážkou bohatstva, ktoré pretrvalo dodnes, je gotický Dóm sv. Alžbety, množstvo ďalších významných sakrálnych i meštianskych stavieb lemujúcich Hlavnú ulicu a priľahlé uličky starého mesta. Pre turistu majú osobitný význam rozsiahle mestské lesné majetky, ktoré boli koncom 16. stor. najrozsiahlejším mestským lesným majetkom v Uhorsku a dnes predstavujú
výmeru temer 20 000 ha.
Vítame Vás u nás, užite si atmosféru krásne zrekonštruovanej Hlavnej ulice s parkami a fontánami, navštívte historické pamiatky od románskych stavieb až po moderné funkcionalistické budovy, vydajte sa do prekrásnych, často prekvapivo divokých zákutí Mestských lesov len na skok od hluku veľkomesta. V našom odznaku Vám predstavíme to najtypickejšie, čerešničky na torte histórie mesta i turistického hnutia, kultúry a prírodných krás
bezprostredného okolia Perly Abova – Košíc.
Vyhlasovateľom oblastného turistického odznaku (OTO) je Klub turistov mesta Košice (Regionálna rada KST Košice-mesto).
Podmienky OTO môžu plniť členovia i nečlenovia KST.
Záujemca môže získať záznamník zdarma stiahnutím zo stránky Klubu turistov mesta Košice http://ktmk.sk/oto-cassovia
Viac:

 
« ZačiatokDozadu12DopreduKoniec »

Stránka 1 z 2

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.