KST
Dosahovanie cieľov na TZT
Turistické značky Tlačiť E-mail

PÁSOVÁ ZNAČKA
Sample ImageVäčšina turistických chodníkov na Slovensku je značená pásovými značkami, ktoré pozostávajú z troch vodorovných pásov. Prostredný pás (červený, modrý, zelený alebo žltý) určuje vedúcu farbu značenej trasy. Oba krajné sú biele a majú za úlohu zviditeľnovať značku. Pásová značka je štvorcová a má rozmery 100 x 100 mm.

ŠÍPKA
Sample ImageOstré zlomy značených ciest a ich odbočenie na inú komunikáciu sa zdôrazňujú šípkami.


VIACFAREBNÁ ZNAČKA
Sample ImageAk v určitom úseku vedie po tej istej trase viacej značených chodníkov, všetky značky sa umiestňujú vždy na jeden objekt spoločne. V mieste odbočiek sa dopĺňa viacfarebná značka šípkami.


MIESTNA ZNAČKA
Sample ImageKratšie vychádzkové trasy v okolí miest, významných turistických stredísk, autokempingov, motelov a pod. sa značkujú miestnymi značkami. Majú rovnakú veľkosť ako pásové značky. Farebný trojuholník má jednu zo štyroch vedúcich farieb. Aj miestne značenie používa pri náhlej zmene smeru trasy šípky.


KONCOVÁ ZNAČKA
Sample ImageZnačka označuje začiatok a koniec značenej trasy ako aj koniec každej odbočky od priebežne značenej trasy.


ZNAČKA K PRAMEŇU, K STUDNIČKE
Sample ImageTouto značkou je vyznačená odbočka k prameňu, k studničke. Vyznačkovanie odbočky nezaručuje zdravotnú nezávadnosť vody!


ZNAČKA K MIESTU Z ROZHĽADOM, K VRCHOLU
Sample ImageZnačka pre vyznačenie odbočky na miesto s rozhľadom alebo k vrcholu.


ZNAČKA K ZRÚCANINE
Sample ImageZnačka tohoto tvaru vás dovedie k zrúcanine hradu alebo k zámku.


ZNAČKA K INÉMU OBJEKTU
Sample ImageOdbočka k inému turisticky významnému objektu alebo lokalite.


ZNAČKY NÁUČNÉHO CHODNÍKA
Sample ImageZnačka náučného chodníka sa na súvislé značkovanie trasy používa len výnimočne. Farebný pás tejto značky je vždy zelený.
Sample ImageZastavenia náučného chodníka sú označené značkou náučného chodníka doplnenou číslicou označujúcou pozoruhodný objekt na trase v zhode s vydaným sprievodcom.


LYŽIARSKA TURISTICKÁ ZNAČKA
Sample ImageNa lyžiarske turistické značkovanie sa používa pásová značka, miestna značka, šípka a koncová značka. Ako vodiace sa používajú farby červená, modrá, zelená a biela. Upozorňovacia farba lyžiarskych turistických značiek je oranžová.
 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.