KST
Dosahovanie cieľov na TZT
Odznak Turista - značkár Tlačiť E-mail
Sample Image
 
 
  
Odznak má charakter služobného odznaku. Udeľuje sa značkárom, ktorí majú aspoň základnú kvalifikáciu turista-značkár a vykonávajú sústavnú značkársku činnosť. Odznak turista-značkár (OTZ) má štyri triedy, pričom najnižšia je IV. trieda.


Podmienkou získania jednej zo štyroch tried je:

IV. trieda (žltý farebný hrot odznaku)
Vyznačkovať najmenej 50 km značkovaných trás za obdobie aspoň dvoch rokov.

III. trieda (zelený farebný hrot odznaku)
Za obdobie aspoň štyroch rokov nepretržito vyvíjať značkársku činnosť zodpovedajúcu vyznačkovaniu turistických trás v dĺžke 120 km.

II. trieda (modrý farebný hrot odznaku)
Za obdobie aspoň sedem rokov nepretržito vyvíjať značkársku činnosť zodpovedajúcu vyznačkovaniu 250 km.

I. trieda (červený farebný hrot)
Za obdobie aspoň 10 rokov vyvíjať nepretržito značkársku činnosť zodpovedajúcu vyznačkovaniu turistických trás v dĺžke 500 km.
 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.