KST
Valné zhromaždenie
21. Valné zhromaždenie KST 2020 Tlačiť E-mail

Počas uplynulého víkendu 26. - 27. 9. 2020 sa v Liptovskom Mikuláši, pri dodržaní všetkých odporúčaných protipandemických opatrení, uskutočnilo 21. valné zhromaždenie (VZ) Klubu slovenských turistov (KST). VZ bolo uznášania schopné, všetky body plánovaného programu boli prerokované. VZ okrem iného schválilo nezmenenú výšku členských poplatkov na rok 2021 a potvrdilo nedávno zverejnené výsledky výberového konania na nájomcov vysokohorských chát.

Predseda KST, P. Dragúň: „Tohoročná korona kríza nás donútila presunúť valné zhromaždenie z jarného na jesenný termín. Zdá sa, že sme to stihli len tak-tak, tesne pred druhou vlnou zákazu stretávať sa. Popri dobrej účasti a obsahovo bohatej diskusii našich delegátov ma tentokrát potešila účasť viacerých významných hostí. Že sme v segmente neolympijského športu pre všetkých významnou národnou športovou organizáciou, potvrdil svojou prítomnosťou a príhovorom Anton Siekel. V mene RTVS so zaujímavou prezentáciu a návrhom spolupráce pri propagovaní turistických podujatí vystúpila intendantka Rádia Regina-západ Mária Grebeňová-Laczová. Veľmi pozorne sme počúvali aj zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, Lýdiu Babjakovú a Braňa Mráza. Z ich slov mám nádej, že docenenie významu kvalitného turistického značenia sa už nebude prejavovať len štátnou finančnou dotáciou na obnovu a údržbu značenia, ale aj aktívnejšou snahou pomôcť nám dosiahnuť legislatívnu ochranu siete vyznačených trás“.

28. septembra 2020; KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV, Záborského 33, 831 03 Bratislava;

Tlačová správa:  TS KST 21. valné zhromaždenie KST.pdf

Dokumenty zo zhromaždenia:

 21. VZ KST 2020 uznesenie.pdf

 21. VZ KST 2020 zápis volebnej komisie.pdf
 21. VZ KST prezenčná listina - delegáti.pdf
 21. VZ KST prezenčná listina - účastníci.pdf

 SCHVÁLENÝ_ROZPOČET_KST_2020_VZ.xls

Správy:

 Správa o činnosti P. Dragúň 2020.pdf  
 Správa Letavay stanovisko ku správe Kontrolnej komisie.pdf
 Správa Letavay list delegátom VZ 2020.doc
 Správa o kontrole plnenia Uznesenia XX VZ.pdf
 Správa výročná o činnosti kontrolóra.pdf
 Správa Učebno - metodickej komisie o činnosti 2020.docx

Dokumenty odoslané pred konaním zhromaždenia:

 21. VZ KST 2020 pozvánka (náhradný termín).doc
 VZ Rozpočet 2019 - vyhodnotenie.xls
 VZ Rozpočet 2020 - návrh schválený VV 19. 8. 2020.xls
 VZ Správa auditora 2019.pdf
 VZ Účtovná zavierka 2019.pdf
 VZ Výročná správa 2019.pdf

Návrhy na ocenenia:

 Hudák Šefan - Turiec (návrh na ocenenie).pdf
 Kelemen Zdeněk - AL DS (návrh na ocenenie).jpg
 Kormaník Jozef - AL Michalovce (návrh na ocenenie).pdf
 Mikšuová Jiřina - Prešov (návrh na ocenenie).pdf
 Opial Anton - MJ Čadca (návrh na ocenenie).jpg
 Petrinec Marián - AL TN (návrh na ocenenie).pdf

Zverejnenie dokumentov je povinnosťou podľa § 21. ods. 2 a 3 Zákona o športe v nádväznosti na § 17 ods. 1 písm. e) Zákona o športe.

 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.