KST
Odišli z našich radov
Smutná správa - navždy odišiel Michal Kirschner Tlačiť E-mail
kirschner(*1941 - †2019)

Dňa 28.7.2019 nás navždy opustil dlhoročný predseda komisie značenia Humenné, Michal Kirschner vo veku 78 rokov.

Narodil sa v roku 1941 v Hnúšti-Likier.
Medzi značkárov vstúpil v roku 1963. Základný značkársky kurz absolvoval v roku 1969, v roku 1989 sa stal inštruktorom značenia. Od roku 1969 bol predsedom komisie značenia v regióne Humenné. Zaslúžil sa o vybudovanie značkovaných chodníkov k turistickým hraničným priechodom do Poľska. Bol spracovateľom turistického obsahu turistických máp. Spolupracoval pri vydaní 4 titulov turistických máp z oblasti východného Slovenska. Angažoval sa v pešej, cyklo- a v lyžiarskej turistike ako cvičiteľ. Bol cvičiteľom plávania.
Bol držiteľom zlatého odznaku JAMES. V roku 1993 získal odznak OTZ I. triedy.
Česť jeho pamiatke!

 Parte
 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.