KST
Odišli z našich radov
Zomrel Zdeněk Šír Tlačiť E-mail
zdenek_sir

(* 13.11.1932  Rozstáň pod Ještědem –  † 8.5.2015 Banská Bystrica ) 


Dňa 8.mája 2015 vo veku nedožitých  83 rokov nás opustil Ing. Zdeněk Šír - výrazná osobnosť banskobystrickej turistiky. Turistika, najmä lyžiarska turistika a značkovanie, boli pre neho súčasťou životného štýlu a životnej filozofie.   Turistike sa venoval aj ako dobrovoľný organizačný pracovník – 50 rokov bol členom výboru Klubu slovenských turistov Lokomotíva Banská Bystrica.

 V rokoch 1991-2014 pôsobil vo funkcii predsedu Komisie značenia RR KST Banská Bystrica, bol inštruktorom značenia turistických chodníkov a patril medzi prvých priekopníkov značenia lyžiarskych turistických trás.

Pôsobil tiež vo funkcii predsedu sekcie lyžiarskej turistiky KST, bol inštruktorom lyžiarskej turistiky

a v našom regione patril aj medzi prvých priekopníkov lyžiarskej turistiky na bežeckých lyžiach. Takmer polstoročie bol organizátorom a aktívnym účastníkom náročných lyžiarskych prechodov hlavným hrebeňom Nízkych Tatier, spoluorganizátorom LP Partizánskou republikou a LP Po trase Bielej stopy SNP, ktoré organizoval KST Lokomotíva Banská Bystrica.


 

 Bol absolventom odboru geodézia a kartografia na Vojenskej akadémii v Brne a profesionálne pôsobil ako vojenský kartograf vo Vojenskom kartografickom ústave v Harmanci. Bol autorom turisticko-vlastivedného a značkárskeho obsahu viacerých edícií turistických máp.

Po odchode z VKU pôsobil v URBIONe a v roku 1988  bol hlavným projektantom  urbanisticko-architektonického riešenia Územnej štúdie lokalít pre výstavbu turistických útulní na hrebeni Nízkych Tatier

( Hiadeľské sedlo. Pod sedlom Ďurkovej. Ramža. Královo sedlo).

Výtvarné vlohy a grafická zručnosť Zdenka Šíra  sa uplatnili aj pri mnohých jeho návrhoch turistických emblémov, diplomov a účastníckych odznakov rôznych turistických podujatí.

Klub slovenských turistov ocenil jeho prácu pre slovenskú turistiku viacerými uznaniami - Zlatým odznakom Klubu slovenských turistov, ako aj najvyššími turistickými  oceneniami – Plaketou Alojza Lutonského a Medailou Miloša Janošku.

Mesto Banská Bystrica udelilo Zdenkovi  Šírovi Pamätnú medailu primátora mesta a bol ako turista ocenený aj medzi najlepšími športovcami mesta Banská Bystrica .

Životná púť nášho turistického priateľa sa uzavrela a navždy zamĺkol aj jeho neopakovateľný humor a optimizmus,  ktorým vedel prekonávať útrapy  i ťažké chvíle v horách.     Vždy hľadal krásu prírody, sprístupňoval chodníky do hôr a je nám nesmierne ľúto, že už sám odišiel po chodníku, ktorý je neodvratne vyznačený v každom v ľudskom živote .

Zostane navždy v našich spomienkach.  Česť jeho  pamiatke.

Dušan Kaliský

Ing. Zdeněk Šír

(* 13.11.1932  Rozstáň pod Ještědem –  † 8.5.2015 Banská Bystrica )

 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.