KST
Odišli z našich radov
Peter Školna nás opustil Tlačiť E-mail
skolna
Peter Školna nás opustil nečakane 25.4.2003. Narodil sa v Paríži 5.7.1926 a do vlasti sa natrvalo vrátil v roku 1947. Ako značkár turistických chodníkov začínal v roku 1957 v Bystričanoch a inštruktorom značenia sa stal v roku 1959. Funkciu predsedu okresnej komisie značenia vykonával od roku 1957 neuveriteľných 41rokov. V ostatných rokoch života vykonával funkciu krajského kordinátora značenia. 
Vypracoval koncepciu siete značkovaných chodníkov v širokom okolí Prievidze. Zužitkoval pritom vedomosti a skúsenosti orientačného bežca s veľmi dobrou znalosťou topografie, ovládajúceho prácu s mapou. Jeho zásluhou bol okres Prievidza medzi prvými okresmi, ak nie prvý okres na Slovensku, ktorý mal ucelenú sieť dobre vyznačkovaných turistických chodníkov vybavených kompletnou zostavou informačných objektov. Uverejnil desiatky článkov v Krásach Slovenska a v iných časopisoch a denníkoch, v ktorých opisoval turistické zaujímavosti a prácu značkárov. Bol autorom viacerých turistických sprievodcov a spracovateľom turisticko-vlastivedného obsahu turistických máp. Úzko spolupracoval s vydavateľstvom pri zostavovaní mnohých turistických máp. Zaslúžil sa tiež o vydanie poštového lístka s dotlačou pri príležitosti 125 rokov turistického značkovania na území Slovenska. Zvládol najprogresívnejšiu metódu mapovania pomocou satelitnej navigácie do tej miery, že sa mohol ako lektor zúčastniť prvého školenia používateľov satelitnej navigáciev turistike a v značení, ktoré sa uskutočnilo v novembri 2002. Podieľal sa na generálnej úprave siete značkovaných turistických chodníkov v okolí Banskej Štiavnice.
V Bystričanoch založil turistický oddiel. Bol orientačným bežcom, v turistickom oddieli vychoval majstrov republiky v orientačnom behu. Bol aj ústredným rozhodcom orientačného behu, lektorom a úspešným staviteľom tratí rôznych pretekov celoštátneho i medzinárodného významu. Ako rozhodca OB I. triedy aktívne pôsobil na mnohých majstrovských pretekoch. V roku 1962 bol poverený usporiadaním majstrovstiev ČSSR v Prievidzi. Pravidelne organizoval orientačné preteky „O pohár partizánskej brigády A.Grznára“ v okolí Partizánskeho. Bol nositeľom najvyššej triedy odznaku turista – značkár, aj zlatého odznaku OTZ za zásluhy v značení. Za aktívnu činnosť v turistike bol ocenený zlatým odznakom KST, v roku 1996 a 2001 bol menovaný športovcom roka okresu Prievidza.
Na jeho počesť bol pomenovaný turistický značkovaný chodník 2604 z Bystričian na Vtáčnik.

Česť jeho pamiatke.
 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.