KST
Verejné obstarávanie
UKONČENÉ: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONÚK Tlačiť E-mail

V súvislosti s realizáciou projektu "PLSK.01.01.00-00-0116/17-00 - Hory bez hraníc - integrácia siete chodníkov do cezhraničného turistického produktu" implementovaného v rámci Operačného programu Interreg V-A PL-SK, oslovujeme relevantných dodávateľov na predloženie cenovej ponuky na dodávku "turistických máp a stojanov" v zmysle priloženej technickej špecifikácie.

 

Prílohy:

Výzva na predkladanie ponúk

 KST_vyzva_na_predlozenie_ponuky_2020_mapa_na_stojane.pdf

Špecifikácia predmetu obstarávania

 verejne_obstaravanie_vyvesne_turisticke_mapy_a stojan_specifikacia.pdf

 
Prehľad vykonaných VO podľa zákona 25/2006 Z.z. Tlačiť E-mail

Prehľad zverejňujeme, pokiaľ v danom období bolo realizované nejaké VO podliehajúce zverejneniu, v opačnom prípade nezverenenie prehľadu znamená, že žiadne VO nebolo v danom období vykonané.

 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur za 2. štvrťrok 2015

 
« ZačiatokDozadu123DopreduKoniec »

Stránka 3 z 3

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.