KST
Memorandum o spolupráci medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a KST Tlačiť E-mail
Primátor Hlavného mesta SR Bratislavy  doc. RNDr. Milan Vtáčnik, CSc. a predstavitelia KST, Dunajklubu Kamzík; vodáckeho klubu Dunajčík; Oddielu vodnej turistiky Pozemné stavby; Športového klubu polície Bratislava, oddielu kanoistiky; Strediska štátnej športovej reprezentácie MV SR a Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky popísali 6. marca 2012 Memorandum o spolupráci v zmysle ktorého by mali byť optimalizované podmienky pre rozvoj vodáckeho športu na území hlavného mesta.

Celé znenie memoranda:  Hlavné Mesto_vodáci_memorandum_2012.pdf
 
KST upozorňuje na riziká nepremyslenej výstavby malých vodných elektrární Tlačiť E-mail
KST zaslal dňa 8.2.2012 vedúcemu Úradu vlády SR, Ministrovi hospodárstva SR a Ministrovi životného prostredia SR oficiálne stanovisko KST – Vážne výhrady ku štátnej koncepcii využitia hydrodynamického potenciálu slovenských vodných tokov.

Stanovisko, ktoré vypracovala sekcia vodnej turistiky KST, vyjadruje zdesenie vodákov nad zámerom postaviť na slovenských vodných tokoch viac než 300 malých vodných elektrární (MVE), bez určenia jasných pravidiel a povinností pre investorov, ako MVE budovať. Máme oprávnené obavy, aby výsledkom neboli rieky zatarasené kaskádou nepriechodných objektov, znemožňujúcich prúdenie rýb a vodáckych plavidiel. Znamenalo by to nielen koniec vodnej turistiky na Slovensku, ale aj hrozbu vážneho poškodenia riečnej flóry a fauny, znehodnotenie prírodného prostredia. Odmietame koncepciu, ktorá v riečnych tokoch vidí len hydrodynamický potenciál a ignoruje fakt, že riečne biotopy majú aj svoje hospodárske, ekologické, rekreačné a turisticko-športové využitie ktoré občanom zaručuje ústava. Chceme aby rieky naďalej patrili verejnosti a nie developerom MVE.

V závere stanoviska sme zdôraznili: "Naše výhrady nesmerujú proti výstavbe MVE ako takých, ale proti bezohľadnej a špekulatívnej výstavbe MVE a proti takým projektom, ktoré neobstoja ekonomicky, znemožňujú pohyb plavidiel po rieke a narúšajú riečne biokoridory nadregionálneho významu.".

Celé znenie stanoviska KST nájdete v prílohách nižšie:

 MVE_výhrady_KST_ku_koncepcii.doc

 MVE_zoznam lokalít.xls
 
Návrh na riešenie situácie v súvislosti s výstavbou malých vodných elektrární Tlačiť E-mail
Milí vodáci,
dňa 9.3.2011 bol vládou Slovenskej republiky schválený materiál „Návrh koncepcie využitia
hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030 - nové znenie", číslo materiálu: UV-5756/2011. Kompletný materiál je na stránke úradu vlády.
Tento materiál otvára dvere k výstavbe 368 malých vodných elektrárni (ďalej MVE). Ich zoznam je v prílohe nižšie. Prakticky sa jedná o likvidáciu všetkých perejnatých úsekov na slovenských riekach, čo prakticky znamená likvidáciu vodnej turistiky na prúdiacej vode. Nikde v uvedenom materiáli nie je ani zmienka o využívaní riek na rekreačnú plavbu, či už nekomerčnú organizovanými alebo neorganizovanými turistami alebo komerčnú, ktorá sa intenzívne rozvíja a prispieva aj k rozvoju turistického ruchu na Slovensku.

O tom, aké kroky sa rozhodla urobiť sekcia vodnej turistiky pri Klube slovenských turistov sa dočítate v prílohe tu:  MVE_návrh riešenia.pdf

Zoznam umiestnenia malých vodných elektrární:   MVE_zoznam.xls
 
Predĺženie vodáckeho splavu na hati v Čunove Tlačiť E-mail

V správe o činnosti sekcie vodnej turistiky KST za funkčné obdobie 2006 – 2010 bola okrem iného vyslovená požiadavka dobudovať splav pre malé športové člny (kajak, kanoe, pramica) v Čunove. Túto požiadavku vodáci nepredložili prvý raz, ale nápravy sa nedočkali. Nové vedenie KST sa do riešenia tohto problému zapojilo krátko po voľbách.

Aktuálnu informáciu z pracovného stretnutia zo dňa 11. mája 2011  Vám prinášame tu:

Čunovo_sklz_11_05_11.pdf

Čítať celý článok...
 
Karloveská zátoka - história a súčasnosť Tlačiť E-mail
Tak ako bola a je Karlova Ves známa svojim ríbezľovým vínom, tak bola známa aj svojou Karloveskou zátokou, kde vyrástlo a stále vyrastá veľa špičkových športovcov. Dnes ťažko určíme presný dátum, kedy vodáci túto čarovnú zátoku objavili, ale isté je, že na jej brehoch stoja dve lodenice, ktoré patria medzi jedny z najstarších v Bratislave. Dnes sú už obe zapísané v zozname, ako Národná kultúrna pamiatka.
Už v roku 1932 bol založený KBK – Klub Bratislavských Kajakárov, ktorý....viac: Čítať celý článok
Čítať celý článok...
 
« ZačiatokDozadu12345DopreduKoniec »

Stránka 4 z 5

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.