KST
Majetok KST
Chata pri Zelenom plese Tlačiť E-mail
Ch_ZPleso_foto1

Chata sa nachádza v doline Zeleného plesa na brehu Zeleného plesa. Je vyhľadávaná pre dobré terénne podmienky. Na mieste chaty bola prvá útulňa už koncom 90-tych rokov 19.storočia, od roku 1876 na južnom brehu vyrástla Egidova chata, ktorá v roku 1890 vyhorela. V roku 1897 postavili na severnom brehu plesa novú Fridrichovu chatu z ktorej z neskoršími prístavbami vznikla Brnčalova chata - v súčasnosti pomenovaná Chata pri Zelenom plese. Chata bola pomenovaná podľa Alberta Brnčala (1919-1950), učiteľa telesnej výchovy, člena spolku tatranských horolezcov JAMES ktorý zahynul pod Jastrabím sedlom v Malej Zmrzlej doline v roku 1950.

Vlastníkmi chaty sú KST a SHS James. Do prenájmu bola zverená pánovi Tomášovi Petríkovi, kontakt:
tel.: 0903/624 867,
mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
www.chataprizelenomplese.sk.


Scan nájomnej zmluvy 4/2010 o nájme nebytových priestorov, ako i ďalšie zmluvy týkajúce sa chaty nájdete v časti "Čítať celý článok".
 ZelPleso_najom_01.pdf
 ZelPleso_najom_02.pdf
 ZelPleso_najom_03.pdf
 ZelPleso_najom_04.pdf
 ZelPleso_najom_05.pdf
 ZelPleso_najom_06.pdf
 ZelPleso_najom_07.pdf

Zmluva č. 2/2011 o prenájme domény www.chataprizelenomplese.sk:
  ZelPleso_domena.pdf

Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Poprade: Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd z Chaty pri Zelenom plese vo Vysokých Tatrách, k.ú. Tatranská Lomnica po ich prečistení v biologickom septiku ( B S ) do vodného toku Kežmarská Biela voda zo dňa 31.5.2011:   ChZelPleso_povolenie_odpadvody.pdf

Zmluva s majiteľmi chaty a spoločnosťou Slovak Telekom a.s.o prenájme priestorov nachádzajúcich sa v nehnuteľnosti Chata pri Zelenom plese. Účelom nájmu je umiestnenie a užívanie technologického zariadenia rádioreleového bodu a základňovej stanice verejnej elektronickej kominikačnej siete:
  SlovakTelekom_nájomná_zmluva.pdf

Zmluva o dielo medzi Mrvom Mariánom a KST o demontáži starého a montáži nového kotla s prislušenstvom na Chate pri Zelenom plese zo dňa 15.9.2011:
 Ch_ZPleso_Mrva_kotol.pdf 

Dodatok č. 1/2012 k zmluve č. 4/2010 o nájme nebytových priestorov:
 Ch_ZPleso_Petrik_dodatok1_2012.pdf
 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.