KST
Petícia za otvorenie Tatier - ukončenie a vyhodnotenie Tlačiť E-mail
Petícia - o čom pojednávala:

Touto petíciou na základe § 5 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve požadujeme sprístupniť verejnosti Tatranský národný park v rozsahu, ktorý je uvedený v prílohe tejto petície. Súčasne žiadame zredukovanie sezónnych uzáver turistických chodníkov na obdobie 15. marec – 15. jún.

Domnievame sa, že Tatry majú byť rozdelené na oblasti, ktoré nie sú prístupné nikomu a oblasti, ktoré sú prístupné všetkým vychádzajúc z demokratickej podstaty nášho štátu.

Súčasne požadujeme zrušiť všeobecný zákaz vstupu do jaskýň vyplývajúci z § 24 ods. 4 písm. a) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a obmedziť tento zákaz na vstup do jaskýň vyhlásených za národné prírodné pamiatky a iné vybrané jaskyne.

Vstup človeka do jaskýň sám osebe nepredstavuje ohrozenie ich prírodných a iných hodnôt. Navyše činnosti, ktoré sú podľa toho istého paragrafu ods. 4, písm. b) až m) v jaskyni zakázané (napr. ničenie, zbieranie nerastov a pod.), by boli zakázané aj v prípade zrušenia všeobecného zákazu vstupu do jaskyne.

Na styk s príslušným orgánom verejnej správy v zmysle § 3 ods. 4 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve určujeme JUDr. Mareka Heinricha, narodeného 7. augusta 1981, bytom Daniela Dlabača 7, Žilina.

Stručné zhodnotenie situácie okolo petície zo zmienkou, prečo niektoré spolky petíciu odmietajú vrátane podrobného popisu trás s fotodokumentáciou vypracoval pán Marián Lackovič a s jeho dovolením správu pre Vás uverejňujeme:


 Peticia_trasy_M. Lackovič.pdf

Záverečné zhodnotenie petície:

Dovoľujem si Vám oznámiť, že petíciu za otvorenie Tatier podpísalo 1 240 osôb, čo výkonný výbor KST na môj návrh vyhodnotil ako nepostačujúce a ďalšie aktivity súvisiace s petíciou zastavil.

V tejto súvislosti by som rád zhrnul kroky, ktoré vo veci Tatier boli uskutočnené.

V prvom roku aktivít sa otvorenie Tatier, (december 2012 - november 2013) sa Klub slovenských turistov spolu s inými spolkami sústredil na komunikáciu s orgánmi štátnej správy v tejto veci. Žiaľ, nezaznamenali sme ani minimálny posun (Či nejaký je, vidíme všetci.), a preto výkonný výbor KST rozhodol o petícii za otvorenie Tatier, ktorá sa realizovala v tomto roku. Obdobne ani táto, konkrétne z dôvodu nedostatočného množstva podpisov, nezaznamenala ani minimálny posun dopredu.

Osobne sa už v týchto záležitostiach angažovať neplánujem, koniec koncov funkcie podpredsedu KST som sa pred vyše mesiacom vzdal.

Na druhej strane to však neznamená, že v tejto veci nemôžu pokračovať iní. Osobne však priestor v tejto oblasti nevidím, pokiaľ KST nebude mať svojich ľudí aj v orgánoch štátnej správy (Bohužiaľ, vidíme, že je to fakt.). Akoukoľvek cestou sa KST v minulosti vybral, výsledok bol rovnaký.

Niektorí sa budú domnievať, že cestou petície klub nikdy nemal ísť, ja na to odpovedám, že KST vyskúšal všetky možné formy, vždy bez úspechu. Žiaľ, petícia sa stala predmetom našej predvolebnej kampane za, podľa môjho názoru, neprimeraných zásahov do našich vnútorných záležitostí zvonka. Otázka petície bola často spojená s vecou, že podporujem toho a toho kandidáta na predsedu, a preto petíciu podpíšem/nepodpíšem, lebo aj on podpíše/lebo ani on nepodpísal. Nebyť volieb v KST v tomto roku, tento rozpor v otázke prístupu k petícii podľa môjho názoru ani nenastane. Následne aj prístup zvonka ku KST by bol odlišný, pokiaľ by sme boli jednotní.

Neúspech petície osobne nehodnotím s pocitom prekvapenia, už na tlačovej konferencii na jar tohto roku som povedal, že nedostatočný počet podpisov je tiež jedna z možností a v takom prípade nebudem požadovať otvorenie žiadneho chodníka.

Nemožno však povedať, že by ma to nemrzelo. Naopak, chcem sa všetkým poďakovať, ktorí nás podporili, či už podpisom, alebo aktívnou iniciatívou pri šírení petície. Obzvlášť ma potešila iniciatívnosť turistov z Oravy, ktorí majú stále problém so Zverovkou a tento problém vnímam aj ja citlivo. Obdobne ďakujem za intenzívnu podporu turistom z Gelnice, Prakoviec a okolia. Ale samozrejme aj všetkým ostatným, ktorí pochopili, že človek a príroda majú existovať popri sebe, nie proti sebe.

O prípadnom ďalšom postupe rozhodne nový výkonný výbor.

Prajem Vám úspešné zakončenie roka 2014, veselé Vianoce, šťastný nový rok a veľa osobných, pracovných i turistických úspechov!

Marek Heinrich

Informácia na doplnenie: VV KST vzal informáciu o výsledku petície na vedomie,  chce touto cestou poďakovať všetkým, čo petíciu podporili a požiadať tých, čo prípadne ešte majú u seba podpísané petičné hárky, aby ich najneskôr do 31.12.2014 poslali na sekretariát KST.


 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.