KST
Výkonnostný odznak vodnej turistiky - VOVT Tlačiť E-mail
Výkonnostný odznak vodnej turistiku - VOVT tu >> .

Návod na vytlačenie denníka.

1.Kliknúť kurzorom na prvú stranu.
2.Súbor -> Tisk -> Aktuálna strana -> OK ->Upozornenie –Áno.
3.Obrátiť list a opäť ho vložiť do tlačiarne v rovnakom smere tlače.
4.Kliknúť kurzorom na druhú stranu.
5.Súbor -> Tisk -> Aktuálna strana -> OK ->Upozornenie –Áno.
6.Podľa čiar ohnúť a následne odstrihnúť.
7.Vložiť do seba a získate prvý, druhý, predposledný a posledný list.
8. Kliknúť kurzorom na tretiu stranu.
9.Súbor -> Tisk -> Aktuálna strana -> OK ->Upozornenie –Áno.
10.Obrátiť list a opäť ho vložiť do tlačiarne v rovnakom smere tlače.
11.Opakovať bod 9.
12.Podľa čiar ohnúť a následne odstrihnúť.
13.Získate 2 stredné strany s celkovým počtom kolóniek 68. Podľa skúseností max. počet akcií na získanie zlatého odznaku je 100. Podľa potreby  body 8 až 12 opakujte.
14.Potom Denník v strede zošite.

 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.