KST
Otázky a odpovede
30.6.2013 Tlačiť E-mail
Otázka:
Prosím Vás, aké podmienky musím splniť na to, aby som patrila do klubu slovenských turistov? Ďakujem

Odpoveď:
odpoveď je skopírovaná z tohto odkazu:

Klub slovenských turistov nepozná individuálne členstvo. Členom sa môžete
stať vstúpením do radov niektorého jestvujúceho odboru KST alebo
turistického klubu KST vo vašom okolí. Kontaktujte predsedu klubu alebo sa
prihláste na niektorom z podujatí otvorených verejnosti.

Prehľad podujatí otvorených verejnosti nájdete v Kalendári KST 2013 na
tejto stránke buď v hornej vodorovnej lište, záložka naľavo, alebo nižšie:

  Kalendár_KST_2013.pdf

Odborov a klubov KST je v rámci Slovenska niekoľko stoviek. Ak záujemca o
členstvo v KST nepozná konkrétny klub vo svojom okolí, odporúčame
kontaktovať predsedu regionálnej rady, ktorú má územne najbližšie.
Regionálna rada združuje všetky registrované odbory a kluby KST v danom
regióne.

Zoznam predsedov regionánych rád nájdete tu:

  RR_predsedovia_aktualizované_14_5_2013.xls
Zoznam registrovaných turistických odborov a klubov KST nájde záujemca na
internetovej stránke KST, tu je link.

Členské poplatky, rok 2013:

Ročné členské (hodnota členskej známky KST):
• základné 7 €;
• študenti, okrem študentov externého štúdia a dôchodcovia 4 €;
• deti do 15 rokov, dôchodcovia od 70 rokov a zdravotne ťažko postihnutí 2 €;

Okrem toho sa niekde platí naviac aj klubový poplatok, podľa rozsahu klubových výhod.
Tlačivo "Prihláška do Klubu slovenských turistov" na stiahnutie vo formáte .xls
 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.