KST
Otázky a odpovede
8.2.2015 Tlačiť E-mail
OTÁZKA:
Dobrý deň,
prečo tu hovoríte o 1 €, veď v roku 2014 stála známka 7 € a ešte v roku 2012 len 5€. Už v roku 2012 boli tlaky na zvýšenie. Aj napriek nesúhlasu sa cena zvýšila na 7€ a teraz na 10€. Mám pocit, že si to tam odsúhlasujete ako sa vám chce. Veď to ani benzín nedražel tak rýchlo. S pozdravom L. Hýll

ODPOVEĎ:
Dobrý deň, pán Hýll,
máte pravdu, cena za členskú známku od roku 2005 vzrástla. Dokonca o 100%. Ešte by sa dalo spomínať, aké nízke bolo členské pred 30 rokmi, a čo všeličo vtedy bolo a teraz už nie je zadarmo. Organizácie ako Klub slovenských turistov už dávno nie sú dotované štátom, alebo ak, tak len účelovo. KST dostáva štátnu dotáciu na značenie turistických chodníkov. Činností je však oveľa viac: turistické podujatia, letné a zimné zrazy, školenie inštruktorov, vydávanie publikácií, udržiavanie internetových stránok KST, atď. a niečo stojí aj samotné udržiavanie malého sekretariátu, zabezpečujúceho všetok ten organizačno-informačno-administratívny servis pre funkcionársky aktív a pre členov. Preto v januári 2015 výkonný výbor KST navrhol, ústredná rada KST odporučila a valné zhromaždenie KST schválilo nepopulárny krok – zvýšenie základného členského poplatku zo 7 na 10 €, pričom 1€ z toho je cena za výhodné celoročné cestovné poistenie člena KST v rámci SR. Podotýkam, že Ústrednú radu KST tvorí 7 členov výkonného výboru, 8 predsedov presunových sekcií , 8 predsedov prierezových komisií a 37 predsedov regionálnych rád KST, čiže celkove 60 dobrovoľných funkcionárov (ktorí nie sú platenými zamestnancami) - čo je dosť veľká skupina ľudí na kvalifikovanú diskusiu, z ktorej vyplynulo uvedené rozhodnutie.

Vstup do lesa v súčasnosti už nie je taká samozrejmá záležitosť, ako to bolo pred rokom 1989 . Záujem turistov o neobmedzený voľný vstup do prírody naráža na záujmy vlastníkov pozemkov, štátnej ochrany prírody, poľovníkov. Hlavnou úlohou turistickej organizácie, zastrešujúcej cca 450 miestnych odborov/klubov KST je zastupovať záujmy turistickej verejnosti voči spomínaným skupinám, voči štátnym inštitúciám a voči ďalším subjektom, napríklad voči poisťovni. Smerom do vnútra si organizácia musí byť schopná zabezpečovať organizačnú a školiteľskú činnosť a zjednocovať názorovú, informačnú a akčnú platformu. Na to je nevyhnutný určitý administratívny aparát – sekretariát. Do decembra 2014 tvorili sekretariát traja platení zamestnanci, od januára 2015 sme už len dvaja. Dôvod ? Príjmová stránka rozpočtu je taká slabá, že neumožňuje utiahnuť tretieho.

Zhrniem: Ak má organizácia niečo robiť, potrebuje na to ľudí a prostriedky. Ak členovia KST nebudú ochotní platiť členské, ktorým pokryjú aspoň časť nákladov na chod svojej organizácie, tak KST zanikne. Svet sa nezrúti, napokon, turistika sa dá robiť individuálne. Otázka je len dokedy a ako.

S pozdravom,
Dušan Valúch, jeden z dvoch pracovníkov sekretariátu KST.
 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.