KST
Otázky a odpovede
5.3.2014 Tlačiť E-mail
Otázka:

Dobrý deň, sme novovznikajúci klub turistov. Chcem sa spýtať na presné podmienky úrazového poistenia pre členov KST.

Čo sa považuje za akciu organizovanú KST, resp. aké podmienky a náležitosti treba splniť, aby to bolo definované ako podujatie organizované KST?

Konkrétny príklad: pod hlavičkou nášho klubu sa vyberieme na Teryho chatu. Vzťahuje sa na takúto akciu úrazové poistenie?

Ďakujem. Slavomír Mlynár ,TJ Magura KST Stebník

 

Odpoveď:

Podmienky hromadného úrazového poistenia pre členov KST (cez poisťovňu Kooperatíva, a.s.) sa vzťahujú na členov KST s platnou členskou známkou a na plánované túry, resp. podujatia zakotvené v písomne existujúcom programe podujatí  odboru/klubu, alebo zaradené v regionálnom, či celoslovenskom kalendári podujatí KST. Toto úrazové poistenie sa, naopak, nevzťahuje na neplánované "ad hoc" túry, aj keď sa ich zúčastnia členovia turistického odboru/klubu KST. V záujme poistného krytia pri neplánovaných aktivitách turistom nič nebráni dojednať si aj individuálne úrazové poistenie, celoročné alebo krátkodobo na konkrétne dni aktivity v horách, u niektorej z poisťovní pôsobiacich na poistnom trhu SR.

 

Pri zostavovaní programu podujatí  (na mesiac, kvartál, alebo celý rok) odporúčame uvádzať: dátum / špecifikáciu (názov) túry, resp. podujatia / dĺžku (km) / prevýšenie (m) / meno a kontakt na vedúceho túry / miesto stretnutia účastníkov, čas odchodu a predpokladaný čas návratu / upozornenie, aby účastník rešpektoval svoj zdravotný stav a bol na túru primerane vystrojený.

Modelový text upozornenia: Účastník, ktorý sa zúčastňuje turistických akcií nášho odboru/klubu si je vedomý svojho zdravotného stavu, ktorý mu dovoľuje absolvovať zvolenú turistickú trasu bez ujmy na zdraví. Stav svojej fyzickej pripravenosti považuje za primeraný zvolenej trase a pre svoju bezpečnú účasť na akcii je vhodne a primerane vybavený a vystrojený (obutie a oblečenie).

Ak účastník nespĺňa uvedené požiadavky – primeraný zdravotný stav a vhodné vystrojenie – vedúci túry má právo odmietnuť jeho účasť na zvolenej túre.

D.Valúch, generálny sekretár KST

 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.