KST
Verejné obstarávanie
UKONČENÉ: Výzva na predloženie ponuky Tlačiť E-mail

Klub slovenských turistov, ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO") žiada potenciálnych dodávateľov s relevantným výrobným programom o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

  1. výroba informačných prvkov pre pešie turistické značkovanie,
  2. výroba nosných prvkov pre pešie turistické značkovanie,
  3. striešky na smerovníky.

Celé znenie a podmienky výzvy, plus prílohy so špecifikáciou:

 Verejné obstarávanie 2020: Výzva na predloženie ponuky, str. 1.pdf 
 Verejné obstarávanie 2020: Výzva na predloženie ponuky, str. 2.pdf
 Verejné obstarávanie 2020: Výzva na predloženie ponuky, str. 3.pdf
 Príloha č. 1, informačné prvky.pdf
 Príloha č. 2, smerovník.pdf
 Príloha č. 3, strieška na smerovník.pdf

Lehota na predloženie ponuky: do 23. októbra 2020, do 12,00 hod.

 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.