KST
Valné zhromaždenie
Mimoriadne valné zhromaždenie 2022 Tlačiť E-mail

Vážení delegáti,

Po odstúpení Moniky Schmidovej z kontrolnej komisie (KoK) KST, s ohľadom na avizované ukončenie pôsobenia Anny Mazánikovej vo funkcii kontrolórky a predsedníčky KoK, zvolal predseda KST na 24.-25. januára 2022 mimoriadne valné zhromaždenie KST s jediným bodom programu – voľbou nového predsedu a člena kontrolnej komisie (KoK) KST. Voľby sa uskutočnili dištančnou formou – e-mailovým hlasovaním.

Volebný výsledok oznamujeme zverejnením zápisnice volebnej komisie:

 MVZ_Zápisnica_volebnej  komisie.pdf

 MVZ_Zápisnica_volebnej komisie_príloha.pdf

Za predsedu KoK bola zvolená Katarína Žákovičová, za člena KoK bola zvolená Anna Mazániková, obe s účinnosťou od 1. februára 2022.

Druhým členom KoK naďalej zostáva Ing. Ján Pullmann, riadne zvolený dňa 8.6. 2019 na XX. VZ KST, na 5-ročné funkčné obdobie.

Ing. Dušan Valúch
generálny sekretár

Dokumenty:

Zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia:  MVZ_KST_2022_zvolanie.pdf.

 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.