KST
Uznanie vzdelania- priznanie Inštruktorskej kvalifikácie Tlačiť E-mail
Učebno-metodická komisia KST rozhoduje o uznaní predchádzajúceho vzdelania k získaniu a vydaniu Inštruktorskej kvalifikácie v turistike 1-3 kv. stupňa v jednotlivých presunoch (na základe platného kvalifikačného systému v KST). Akceptujeme získanú kvalifikáciu na základe dodaných dokladov prípadne navrhujeme jej doplnenie či overenie špecifických predpokladov. Každú žiadosť posudzujeme individuálne a na základe rozhodnutia  odporúčame predsedovi KST vydanie príslušného osvedčenia. S vydaním osvedčenia je spojený aj zápis do ISŠ
Odporúčasný postup k priznaniu kvalifikácie:
  1. vyplňte žiadosť- formulár
  2. pošlite potrebné doklady ktoré preukazujú Vašu kvalifikáciu formou skenu (vysokoškolský diplom, výpis predmetov absolvovaných počas štúdia, absolvovanie akreditovaného vzdelávania, či iné doklady) na mail  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
  3. v prípade kladného rozhodnutia Vám príde požiadavka o zaslanie Čestného prehlásenia o bezúhonnosti (alebo výpis z registra trestov v prípade že pracujete s mládežou do 18 rokov) a zaplatenie manipulačného poplatku (pre urýchlenie pošlite na mail potvrdenie o úhrade)  za vydanie osvedčenia a zápisu do ISŠ . 
  4. po doplnení dokladov vydanie osvedčenia a zápis do ISŠ
Manipulačný poplatok k vydaniu osvedčenia a zápisu do ISŠ:
  • pre člena KST (zaplatá známka v roku vydania kvalifikácie) je 15 Eur 
  • pre nečlena KST 30 Eur
poplatok zašlete na účet KST (pre urýchlenie pošlite na mail potvrdenie o úhrade):

Hlavný bankový účet: Slovenská sporiteľňa, a. s., Vajnorská 100, 831 03 Bratislava, 0011484266/0900

IBAN: SK 46 0900 0000 0000 1148 4266 SWIFT: GIBASKBXI
Identifikačné údaje k platbe:
ako variabilný symbol zadajte 110+dátum narodenia v tvare rok, mesiac, deň (príklad.:11019760512) 
a do poznámky svoje meno a priezvisko
Nepoužívajte poštovú poukážku lebo pošta mení var. symbol !!!

 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.