KST
Zmluvy s partnermi
Zverejnenie informácie o prijatí a spôsobe použitia dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zverejnenie informácie o prijatí a spôsobe použitia dotácie 2021 Tlačiť E-mail

MSVVS_logo_2021

Zverejnenie informácie podľa Zmluvy č. 0294/2021/SŠ o podpore národného športového projektuv roku 2021, prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu:

Čl. 6

Povinnosti a záväzky Prijímateľa

(5) Prijímateľ je povinný priebežne zverejňovať informácie o prijatí a spôsobe použitia dotácie najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola prijatá alebo použitá, ak nevedie príjmy a výdavky na osobitnom bankovom účte.

Zmluva:  MŠVVŠ_zmluva_2021.pdf

Priebežné čerpanie – vyúčtovanie je dostupné po kliknutí na „Čítať celý článok…“

Dokumenty:

Priebežné čerpanie a vyúčtovanie:

máj 2021:  KST_priebežné_čerpanie_05_2021_formulár10696_v2.xls

jún 2021:   KST_priebežné_čerpanie_06_2021_formulár10696_v2.xls

júl 2021:  KST_priebežné-čerpanie_07_2021_formulár10696_v2.xls

august 2021:  KST_priebežné-čerpanie_08_2021 formulár10696  v2.xls

september 2021:  KST_priebežné-čerpanie_09_2021_formulár10696_v2.xls

október 2021:  KST_priebežné-čerpanie_10_2021_formulár10696  v2.xls

november 2021:  KST_priebežné-čerpanie_11_2021_formulár10696 v2.xls

december 2021:  KST_priebežné-čerpanie_12_2021_formulár11076_v4.xls

január 2022: KST_priebežné -čerpanie_01_2022_formulár 11076.xls

 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.