KST
Poistenie koní Tlačiť E-mail
banner_poistenie_kon_KST
Viac - klikni na banner.

Poistenie jazdcov (dieťa / junior / senior)


 • Poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou / bez progresie
 • Poistenie smrti následkom úrazu
 • Poistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu
 • Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu
 • Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu choroby
 • Poistenie kritických chorôb dieťaťa
 • Poistenie úrazu jazdcov počas tréningov a pretekov
 • Poistenie zodpovednosti z domácnosti
 • Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade zdravotného hendikepu
 • Poistenie chirurgického zákroku
 • Poistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti
 • Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity alebo úmrtia
 • Poistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej neschopnosti

Poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretích osôb spôsobené koňom


 • Bez obmedzenia veku koňa
 • Poistku môže uzavrieť majiteľ i nájomca koňa
 • Poistenie od 49 EUR/ rok (Podľa Zákona č.213/2018 Z.z. o dani z poistenia musí byť od 1.1.2019 každé nové poistenie navýšené o 8% daň.)
 • Na jednu zmluvu je možné poistiť maximálne 3 kone
 • Vydaný certifikát o poistení pre SR alebo EU
 • Poistenie aj celého JK
 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.