KST
Aktuality - ústredie
Turistická mapa Freemap a KST Tlačiť E-mail
Digitalizovaná turistická mapa: http://mapy.kst.sk/

FreemapM


Mapa vznikla ako výsledok spolupráce občianskych združení Freemap a KST, ktorí uzatvorili ešte v roku 2011 obojstrannú spoluprácu pri digitalizovaní turistického značenia a následného rozvoja existujúcich a vývoja nových funkcií nad dátami, zber doplnkových informácií pre potreby turistickej verejnosti (miestne názvy, názvy geologických prvkov, vybavenosť vhodná pre turistov - obchody, pohostinstvá, ubytovacie zariadenia, chaty, útulne, prístrešky a pod.) a zber informácií o stave turistického značenia pre internú potrebu evidencie a obnovy značenia.

Primárne ciele spolupráce sú:

a) vytvoriť mapový portál a turistický IS pre KST. Poskytnuté mapové podklady budú pochádzať z projektu OpenStreetMap, prípadne iných bezodplatne dostupných zdrojov so zlúčiteľnou licenciou s dátami OpenStreetMap. KST berie na vedomie rozsah existujúcich dát a aj primárny cieľ Freemap tieto dáta zbierať a prostredníctvom svojich členov, priaznivcov a ďalších dobrovoľníkov napĺňať svoje hlavné ciele zakotvené v stanovách Freemap,

b) vzájomne propagovať (napr. na webových stránkach, na akciách organizovaných zmluvnými stranami) aktivity oboch strán v záujme ich popularizácie,

c) čo najrýchlejšie a najpresnejšie skompletizovať údaje o TZT na Slovensku získané najmä digitalizáciou ich priebehu v teréne,

d) udržiavať aktuálnosť a presnosť digitálnych údajov TZT na Slovensku,

e) spoločne dohliadať na verejnosťou zakresľované údaje do systému OpenStreetMap,

f) spolupracovať pri hľadaní riešenia prípadných problémov súvisiacich s tvorbou digitálnych údajov (napr. omyly pri zakresľovaní, technické komplikácie, a pod.),

g) šíriť myšlienku tvorby voľných máp OpenStreetMap a Freemap v súvislosti so získavaním verejnosti na zakresľovanie mapových údajov, alebo nahlasovanie stavu TZT a situácie v pohoriach aj formou mapových hlásení.

Viac v dohode:Freemap_dohoda_2011.pdf

Digitalizovanie trás stále prebieha. Ak chcete pomôcť zbieraním GPS logov, zakreslovaním trás, alebo ich kontrolou, kontaktujte Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Viac o občianskom združení Freemap sa dozviete priamo na stránke: http://oz.freemap.sk/
 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.