KST
Verejná zbierka na rozhľadňu na vrchole Javoriny - Marčuliny v Levočských vrchoch Tlačiť E-mail

Vážení priatelia turisti,

V týchto dňoch nadobudlo právoplatnosť  rozhodnutie o verejnej zbierke na rozhľadňu, ktorá sa začala stavať na vrchole Javoriny - Marčuliny v Levočských vrchoch.  Podľa odstavca 6 rozhodnutia č. SVS-OVS2-2021/012326-002 sme dali uvedenú informáciu aj na web Združenia turizmu Levoča, ktoré je investorom výstavby tejto vyhliadkovej veže. Celková výška rozhľadne bude 35,7 metra, bude zhotovená z lepených hranolov a kovového schodišťa. Celkový rozpočet na výstavbu bude do 200.000,- €. S výstavbou veže sa začalo v mesiaci október 2020. Bude najvyššie postavenou vyhliadkovou vežou na Slovensku a aj jednou z najvyšších u nás vôbec.

Na 1. etapu prác v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, nám bol v rámci mikroprojektu "Rozvoj infraštruktúry na Jakubskej ceste" schválený príspevok vo výške 49.995,90 €, pričom celkové výdavky sú 61.746,21 €. Pretože je potrebné zabezpečíť spolufinancovanie vo výške rozdielu prostriedkov,  vytvorilo naše združenie účet na verejnú zbierku. Číslo účtu je: SK36 0900 0000 0051 7765 8177.

V súčasnej dobe boli podané žiadosti na 2. a 3. etapu prác, ktoré sa budú realizovať v tomto kalendárnom roku.  Aj tu je podmienky spolufinancovania vo výške 20% rozpočtu stavby. Ukončením prác na týchto dvoch etepách sa dostaneme už do výške 23 metrov a veža už bude prístupná verejnosti.  S plánovaným ukončením prác sa počíta v roku 2022.

Ak môžete,  prispejte a podporte výstavbu tohto turistického objektu, ktorý sa stane dominantou a vyhľadávaným turistickým cieľom v Levočských vrchoch.

Rozhľadňa - nákres:  Zbierka_veza_nákres.pdf

Ernest Rusnák, Združenie turizmu Levoča

 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.