KST
Konala sa spomienková slávnosť pri príležitosti 140. výročia založenia Uhorského karpatského spolku Tlačiť E-mail
V uplynulých dňoch, 9.-11. augusta 2013, si Klub slovenských turistov (KST) a Slovenský horolezecký spolok (SHS) JAMES ako nástupnícke organizácie Uhorského karpatského spolku (UKS) pripomenuli 140. výročie vzniku tohto spolku, ktorým sa začala história organizovanej turistiky na území Slovenska.

Spomienková slávnosť mala dve časti. Prvou bola vernisáž výstavy k histórii UKS v hoteli Grand v Starom Smokovci. Výstavu pripravili predseda Regionálnej rady KST Levočské vrchy - Branisko Ernest Rusnák a predseda Propagačnej komisie KST. Exponáty pochádzajú zo súkromnej zbierky Ernesta Rusnáka, napríklad dobový výstroj i fotografie, turistické odznaky z vtedajších čias či staré mapy, najvzácnejšia je z roku 1896. Informácie k histórii spolku si môžu návštevníci prečítať v heslovitej forme na infopaneloch. Ernest Rusnák výstavu spestril ako živý exponát v dobovom odeve s typicky previazaným lanom.

S príhovormi vystúpili predseda SHS JAMES Igor Koller, Ján Babnič, podpredseda Klubu českých turistov, Eva Puškárová, v zastúpení primátora mesta Vysoké Tatry, a samozrejme Ernest Rusnák, ktorý podal fundovaný výklad k histórii Uhorského karpatského spolku. Program oživila a doplnila vynikajúca vokálna skupina Sklo. Výstava bude v hoteli Grand inštalovaná do 31.12. 2013.

Spomienková akcia pokračovala nasledujúci deň na Zbojníckej chate, ktorá je jednou z troch chát, postavených zakladateľmi UKS, a dodnes slúžiacich turistickej verejnosti. S príhovormi vystúpili viacerí rečníci. Igor Koller, predseda SHS JAMES, zdôraznil medzinárodné korene a široké zameranie pôvodnej turisticko-alpinistickej organizácie UKS, ktorá sa časom rozčlenila na špecializácie - horolezcov, vysokohorských turistov, skialpinistov, jaskyniarov. Ich samostatné organizácie našťastie dokážu komunikovať a spolupracovať. V mene horolezcov poďakoval KST za prípravu spomienkového podujatia. Ján Babnič, podpredseda KČT, predniesol pozdrav od českých turistov. Gábor Kunos, člen výkonného výboru MTSz, sa zameral na popis málo známeho obdobia prípravy založenia UKS. Eva Puškárová, v zastúpení primátora mesta Vysoké Tatry, krátko pozdravila v mene pána primátora a ocenila zorganizovanie spomienkovej slávnosti k takej dôležitej udalosti, ako bol vznik UKS pre neskorší rozvoj turistiky vo Vysokých Tatrách.

Peter Špitzkopf ml., v zastúpení riaditeľa Štátnych lesov TANAP-u, pozdravil prítomné zhromaždenie turistov v mene ŠL TANAP, do istej miery aj ako kolegov, keďže na Slovensku je údržba značkovaných chodníkov v Národných parkoch úlohou pracovníkov ŠL. Vyjadril nádej, že tatranské chaty budú v duchu odkazu UKS naďalej slúžiť turistom a horolezcom.

Ernest Rusnák, predseda regionálnej rady KST Levočské vrchy-Branisko, sa zameral sa na obdobie existencie UKS od roku 1873 do zániku Rakúska-Uhorska a spomenul hlavné osobnosti spolku.

Účastníci dostali pamätný list, drevenú turistickú známku a malé občerstvenie.

Uhorský karpatský spolok (Magyarországi Kárpátegy Esület3), bol založený 10.8.1873. Klub slovenských turistov považuje Uhorský karpatský spolok (UKS) za prvú turistickú organizáciu založenú na našom území. Zakladatelia UKS nadviazali na vtedajší trend v západnej Európe a sformovali základy klubovej činnosti a filozofie skĺbenia športovej aktivity v horách, spoznávania prírody a histórie s dobrovoľníckou činnosťou pri výchove mladých turistov a alpinistov, budovaní turistických chodníkov a turistických chát.

Mgr. Soňa Mäkká

Fotogaléria:Prezenčná listina z podujatia:   140_UKS_prezenčná listina účastníkov.pdf

140_UKS_pozvanka_ZbojnckaM

Delegátmi KST boli členovia Výkonného výboru KST, revízna komisia KST, generálny sekretár KST Dušan Valúch, predseda propagačnej komisie KST Pavol Zajac a predseda regionálnej rady KST Levočské vrchy - Branisko Ernest Rusnák.

Sprievodným podujatím k spomienkovej slávnosti je výstava 140 rokov organizovanej turistiky, pozvánka nižšie.

140_UKS_pzv_na_vystavu_hotel_GrandM


 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.