KST
Za Pavlom Vanekom Tlačiť E-mail
Pavol_Vanek

Z hlbokým zármutkom oznamujeme celej našej veľkej turistickej rodine, že dňa 10.4.2013 vo veku 73 rokov od nás náhle odišiel kamarát Pavel Vanek, predseda OT TJ Sokol Žilina a zároveň dlhoročný člen RR KST Žilina

Ing. Pavel Vanek (1939-2013) bol hlavným organizátorom dvoch vrcholových podujatí Žilinského regiónu: Hviezdicového výstupu na Javorinu pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojny a Memoriálu Louisa Crosa, ktorý bude práve tento rok zároveň aj 5. stretnutím priaznivcov Klubu slovenských turistov. Spolupracoval pri vyhlasovaní medzinárodného turistického odznaku Besky(i)dy, bol veľmi agilným účastníkom a propagátorom podujatí v susedných regiónoch Kysuce, Považie, Turiec, Liptov, ale aj na Morave a v Poľsku. V rámci Medzinárodného týždňa turistiky na Valašsku sa podieľal na príprave programu tradičných utorkových výjazdov na Slovensko, mal významný podiel na rozvíjaní družobnej spolupráce s PTTK Bielsko-Biala. Ako dlhoročný predseda počtom členov síce neveľkého, ale veľmi aktívneho OT TJ Sokol Žilina, pracoval aj vo výkonnom výbore RR KST Žilina, kde mal na starosti spoluprácu s regiónmi a zahraničím a vskutku aj bol veľmi známou turistickou osobnosťou na Slovensko-česko-poľskom pomedzí.

O skromnosti tohto zanieteného turistického funkcionára a propagátora, ale aj o našej nepozornosti svedčí to, že v databáze ocenených funkcionárov KST sa Pavol Vanek, rodák zo Záhoria, no už roky naturalizovaný Žilinčan, nevyskytuje...

Neprahol po formálnych oceneniach, tešil sa z vydarených podujatí a vždy radšej doprial pocit úspechu svojim priateľom a kolegom. Takýto – pracovitý, priateľský a dobrosrdečný navždy zostáva v našich spomienkach.

Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka so zosnulým Pavlom Vanekom bola v piatok 12.4.2013 o 11:00 hod na starom cintoríne v Žiline.

 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.