KST
Uskutočnil sa 60. celoslovenský zraz KST a 44. stretnutie TOM 2013 Tlačiť E-mail
Letnyzraz_letak_1_2013_03_06M

Správa o zabezpečení a priebehu zrazu:   Letný zraz KST_správa_2013.pdf

Ako vyzeral plagát podujatia vo formáte na tlač (2 strany):   Letnýzraz_leták_obe strany.pdf

Program:  Letný_zraz_propozície.pdf

Regionálna rada KST Klub bratislavských turistov pri príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu zorganizovala 60. celoslovenský zraz Klubu slovenských turistov, ktorý sa konal

4. júla - 7. júla 2013 v Bratislave (Zlaté piesky)

a na 44. stretnutie turistických oddielov mládeže v dňoch

1. júla - 7. júla 2013 v Bratislave (ZŠ Vrútocká)


Delegátmi KST na 44. stretnutie TOM boli predseda sekcie mládeže KST Stanislav Andrási a člen sekcie mládeže KST Maroš Šarvanec.
Delegátmi KST na 60. CZ KST boli 1. podpredsedníčka KST a člen VV KST Miroslav Herchl.

Slovensky_rekord

Viac na stránke KBT: http://kbt.kluby.hiking.sk/

Podujatie sa konalo pod záštitou:

  • ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča,
  • predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša,
  • primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Milana Ftáčnika,
  • ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jána Počiatka,
  • starostu mestskej časti Bratislava - Ružinova Dušana Pekára:
 SZT_2013_BA_zastita_ministerMŠVVaŠ.pdf
 SZT_2013_BA_zastita_primator_BA.pdf
 SZT_2013_BA_zastita_TTSK_predseda.pdf
 SZT_2013_BA_zastita_ministerMDVVaRR_Pociatek.pdf
 SZT_2013_BA_zastita_starostaRuzinov.pdf
 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.