KST
Arnošt Guldan nás opustil Tlačiť E-mail
foto-guldanVážení priatelia,
v utorok 3.júla, po dlhom nerovnom boji s ťažkou chorobou, zomrel náš priateľ a kolega Arnošt Guldan. Klub slovenských turistov a celá turistická verejnosť v ňom stráca veľkú osobnosť slovenskej organizovanej  turistiky, významného metodika a neúnavného popularizátora turistického značenia na Slovensku. Za polstoročie svojho pôsobenia v komisii (dnes sekcii) značenia Klubu slovenských turistov naplno využil svoj pedagogický aj vedecký talent - významne sa podieľal sa na vybudovaní jednotného systému značenia na Slovensku, vychoval stovky značkárov a inštruktorov značenia. Ako erudovaný elektrotechnik inicioval využívanie výpočtovej techniky, internetu a satelitnej navigácie v značkárskej praxi, bol spoluautorom prvej značkárskej  www stránky, autorom inovovanej značkárskej normy. Často a nanajvýš kvalifikovane propagoval  systém značenia a dobrovoľnú značkársku prácu v rozhlase i v televízii, uverejnil rad článkov o značení v Krásach Slovenska, aj v iných časopisoch. Hlavnou mierou sa zaslúžil o to, že značkári KST získali za svoju verejnoprospešnú činnosť ocenenie  „Srdce na dlani 2001“, udelené prezidentom republiky.
Ako vlastenec a zároveň presvedčený Európan venoval veľa síl medzinárodnej spolupráci Klubu slovenských turistov s partnerskými organizáciami v okolitých krajinách, zastupoval KST v európskej asociácii turistov ERA-EWV. Mal za sebou bohatú publikačnú činnosť a do poslednej chvíle sa jej venoval – smrť ho vytrhla zo záverečných prác na publikácii  Pohľad do dejín značenia turistických chodníkov na území Slovenska. Sám teraz vchádza do dejín ako osobnosť , ktorá zostane trvalou inšpiráciou pre svojich nasledovníkov.

Milý Arnošt, zostalo za Tebou neprehliadnuteľné dielo, ktoré si nám zanechal, no veľmi nám bude chýbať Tvoj prehľad, Tvoje kritické myslenie, tvoja odhodlanie nehľadať cestu najľahšieho odporu a Tvoja snaha robiť veci najlepšie ako sa dá.

Česť Tvojej pamiatke!
Dušan Valúch

Posledná rozlúčka s Arnoštom Guldanom bola 11. 7. 2012 o 9:30 h v Bratislavskom krematóriu.

Kondolencia od Klubu českých turistov:  Kondolencia_KCT.jpg


Doc. Ing. Arnošt Guldan, CSc.
12.4.1932 – 3.7.2012


        Narodil sa a žil v Bratislave, bol elektrotechnický inžinier, vysokoškolský učiteľ a vedecký pracovník. V turistike pôsobil od roku 1958 postupne ako značkár, inštruktor a metodik  jednotného systému československého modelu turistického značenia. Od roku 1994 bol predsedom komisie značenia, v posledných rokoch bol jej podpredsedom.  Vypracoval metodiku cykloturistického a lyžiarskeho značenia a zásady značenia IVV trás na Slovensku. Organizoval koordinačné porady značkárov moravsko-slovenského pomedzia, podieľal sa na vytýčení priebehu európskych diaľkových trás E3 a E8 na území Slovenska. Bol autorom slovenskej časti medzinárodnej „Mariánskej“ turistickej trasy I 23 Częstochowa – Levoča – Mariazell. Od roku 1993 zastupoval slovenských značkárov v Európskom združení turistov (EWV).
         Inicioval využitie výpočtovej techniky, internetu a satelitnej navigácie v prípravnej aj terénnej práci značkárov.  Bol spoluautorom prvej značkárskej  www stránky, autorom inovovanej značkárskej normy STN 01 8025 „Turistické značenie“ . Bol autorom publikácie „Turistické značkované chodníky na Slovensku“ a spoluautorom učebníc  „Abeceda turistického značenia“,  „Základy turistického značenia“, „Využívanie satelitného navigačného systému v pešej turistike“. Spolupracoval na vydaní publikácie „Auf dem Marienpilgerweg“, vydanej v Rakúsku. Podieľal sa na tvorbe turistických máp. V roku 2010 bol zvolený do výkonného výboru KST, kde sa jeho hlavnou agendou stala činnosť sekcií, stal sa členom redakčnej rady časopisu Krásy Slovenska.
       Bol držiteľom odznaku Turista-značkár I. triedy a zlatého odznaku OTZ. Bol ocenený medailou „Za zásluhy o rozvoj Československej  telesnej výchovy a športu“, zlatým odznakom KST a Plaketou Alojza Lutonského. V apríli 2012 sa vzhľadom na dlhodobo zhoršený zdravotný stav vzdal práce vo výkonnom výbore KST a v redakcii krás Slovenska, pri príležitosti okrúhleho jubilea mu bola za celoživotný prínos pre rozvoj turistiky na Slovensku udelená medaila Miloša Janošku a čestné členstvo v Klube slovenských turistov.
       V súkromí naďalej vzdoroval chorobe prácou – pripravoval do tlače publikáciu „Pohľad do dejín značenia turistických chodníkov na území Slovenska“, jej vydania sa však už nedočkal. Zomrel v Bratislave, 3.júla 2012.
 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.