KST
Návrhy a podnety z prostredia KST ku tvorbe koncepcie rozvoja cestovného ruchu Tlačiť E-mail
Odborníci v Klube slovenských turistov vypracovali súbor návrhov a podnetov z prostredia Klubu slovenských turistov, ku tvorbe koncepcie rozvoja cestovného ruchu na Slovensku do roku 2020.

Súbor obsahuje príspevky od troch autorov, každý pristupoval k téme po svojom, ale všetci sa vyjadrujú k otázkam, ktoré v súčasnosti vnímame ako komplikácie pre rozvoj a pestovanie turistiky:

• Obmedzovanie turistickej organizácie pri budovaní turistických chát a útulní
• Obmedzovanie turistickej organizácie pri budovaní turistických chodníkov
• Obmedzovanie turistov pri vstupe do národných parkov
• Nedostatočná legislatívna ochrana unikátneho verejnoprospešného diela – siete vyznačených turistických trás, základnej infraštruktúry pohybu turistov po krajine, keď vystúpia z auta či vlaku.
• Chýbajúci mechanizmus združenej finančnej podpory pre dobrovoľnícku organizáciu Klub slovenských turistov, jednak zo strany štátneho rozpočtu, z rozpočtov miestnych samospráv a od podnikateľských subjektov

Celý súbor návrhov bolo odoslaný Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a je možné prečítať ho tu:

 Koncepcia_rozvoja_CR_navrhy.doc
 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.