KST
Za Dr. Dalimírom Kubalom (Bratislava 17.12.1923 - 25.10.2011) Tlačiť E-mail
parte_D.Kubala_mV týchto dňoch zastihla celú turistickú obec smutná správa, že po krátkej a ťažkej chorobe zomrel v nedožitom 88-om roku života Dr. Dalimír Kubala – zakladajúci predseda Klubu slovenských turistov. Smútočný obrad rozlúčky so zosnulým bol v pondelok 31.10. 2011 v bratislavskom Krematóriu.


D.Kubala_v_rme
Viac o Dr. Kubalovi:
           Aktívny, všestranný športovec, vzdelaný a bystrý právnik JUDr. Dalimír Kubala prejavoval od svojho vstupu do turistiky nielen športového ducha, ale aj koncepčné myslenie a organizačný talent. Vďaka tomu sa relatívne mladý už koncom 50-tych rokov minulého storočia dostal medzi vedúcich funkcionárov Slovenského odboru Turistiky pri ČSZTV, v roku 1967 bol zvolený za jeho predsedu.
          Obdobie politického odmäku 60-tych rokov sa snažil využiť na presadzovanie progresívnych zmien vo vrcholovom orgáne turistiky a obnovu kontinuity s predvojnovým obdobím, v roku 1968 sa stal predsedom Slovenského zväzu turistiky . V normalizačnom období 70-tych rokov bol za myšlienku osamostatnenia turistickej organizácie a požiadavku navrátenia znárodnených chát do rúk turistickej organizácie tvrdo kritizovaný a v podstate musel odísť z vedenia telovýchovy. Veľmi zmysluplne to však využil na plné angažovanie sa v bratislavskej TJ Kamzík, ktorú pomáhal zakladať v roku 1966 ako jednu z prvých jednoodborových, na turistiku špecializovaných TJ. Jej predsedom bol neuveriteľných 40 rokov, počas ktorých sa mu s tímom priateľov obdivuhodne podarilo realizovať predstavy o turistickom klube, ktorý si vlastnou ekonomickou činnosťou dokáže vytvoriť zdroje na turistický program kombinujúci lesnú múdrosť skautov s vlastivedným spoznávaním krajiny, s využitím tradičných aj moderných presunových prostriedkov.
               Po páde totalitného režimu ho hneď prvé plenárne zhromaždenie turistov vo februári roku 1990 zvolilo do čela novej organizácie Klubu slovenských turistov, stal sa tiež predsedom Asociácie športu pre všetkých a podpredsedom Slovenského združenia telesnej kultúry, na federálnej úrovni bol rešpektovaným slovenským zástupcom v konfederácii športových zväzov. V novej politickej situácii sa turisti už otvorene prihlásili k predvojnovej tradícii a majetku Klubu česko-slovenských turistov, neskôr Klubu slovenských turistov a lyžiarov, prerušenej v roku 1949. Doktor Kubala sa osobne zaslúžil o znovuzískanie piatich vysokohorských chát a aj ďalších objektov a tiež o znovuzískanie časopisu Krásy Slovenska pre Klub slovenských turistov. V turbulentných rokoch transformácie a rozdeľovania Československa tak aj vďaka svojej právnickej erudícii pomohol etablovať Klub slovenských turistov ako akcieschopnú a dôveryhodnú organizáciu. Neúnavne budoval partnerské kontakty s turistickými organizáciami a federáciami v zahraničí, najmä s Naturfreunde Österreich a Medzinárodnou federáciou kempingu a karavaningu (FICC). Prostredníctvom týchto kontaktov sa našim turistom ľahšie otvárali dvere do oblasti Álp a celej Európy, k atraktívnym turistickým cieľom aj ku množstvu cenných skúseností a podnetov na zlepšovanie turistickej infraštruktúry na Slovensku. V roku 1998 pre zhoršujúci sa zdravotný stav vrcholové funkcie odovzdal svojim nasledovníkom.
            Dr. Dalimír Kubala získal Zlatý odznak i ďalšie najvyššie ocenenia Klubu slovenských turistov – Plaketu Alojza Lutonského a Medailu Miloša Janošku. Partnerský Klub českých turistov mu udelil jedno zo svojich najvyšších ocenení – Medailu Vratislava Pasovského. Doživotné čestné členstvo mu udelil Klub slovenských turistov, Asociácia športu pre všetkých a Slovenské združenie telesnej kultúry. Natrvalo zostáva v pamäti organizovaných turistov nielen na Slovensku a v Čechách, ale i vPoľsku , Rakúsku, Maďarsku, Nemecku a v krajinách Beneluxu. Dr. Dalimír Kubala sa svojou funkcionárskou prácou zaradil medzi najvýznamnejšie postavy organizovanej turistiky a telovýchovy na Slovensku.
Česť jeho pamiatke!
28.10.2011, Klub slovenských turistov
Peter Perhala
predseda
Dušan Valúch
generálny sekretár 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.