KST
Vyjadrenie vedenia KST k incidentu v útulni Ďurková Tlačiť E-mail
V noci na 1. mája sa v útulni Ďurková udiala mimoriadna udalosť takého rázu, že o nej informovali aj bulvárne noviny. Zatiaľ boli hory, horské chaty a útulne miestom, kde sa ľudia k sebe správajú prevažne priateľsky, no po správe o dobodaných ľuďoch vari každý turista pocíti obavy, či už násilie neodvratne stúpa z dolín až na hrebene hôr, kde sa doteraz nevyskytovalo. Turistický portál hiking.sk pred týždňom uverejnil veľmi emotívnu správu očitého svedka, ktorý v útulni, onej noci spal. Príspevok rozpútal veľkú diskusiu, v ktorej sa často útočí aj na „značku" KST, pričom mnohí diskutéri sa evidentne neorientujú vo vzťahoch medzi jednotlivými úrovňami a subjektami KST.
Mrzí nás, že k takej udalosti došlo, a že svoj podieľ na tom asi má aj zanedbanie povinností zo strany personálu útulne. Vedenie KST nereagovalo hneď zverejnením stanoviska, lebo výkonný výbor to považoval a považuje za udalosť ktorej riešenie sa má odohrať medzi správcom a nájomcom. Na druhej strane, nechceme strpieť útoky na celý KST a taktiež sa nám zdá pomýlené vyzývať turistov k bojkotu útulne Ďurková. Preto sme portálu hiking.sk poskytli vyjadrenie, ktoré zverejňujeme tu: www.hiking.sk , alebo  nižšie po kliknutí na "Čítať celý článok".

Považujeme za užitočné najprv objasniť, aspoň stručne, organizačnú štruktúru Klubu slovenských turistov:
Klub slovenských turistov (KST; www.kst.sk ) zastrešuje niekoľko sto miestnych odborov a klubov turistiky po celom Slovensku, preukaz KST má celkove asi 15 000 turistov. Ústredie KST v Bratislave, Záborského 33, je poštovou adresou a sídlom organizácie, funguje tu sekretariát kde pracujú traja administratívni pracovníci, zamestnanci KST.
Koordinačným a riadiacim orgánom KST je 7-členný výkonný výbor, organizačným medzičlánkom sú regionálne rady, momentálne ich pôsobí 36, jednou z nich je regionálna rada v Banskej Bystrici (RR KST BB), pod ňu spadá 17 miestnych odborov KST, jedným z nich je KST Družstevník Jasenie. Výkonný výbor tvoria neplatení dobrovoľní funkcionári, ktorých na 4-ročné obdobie volí valné zhromaždenie delegátov z regionálnych rád, obdobne sú kreované aj regionálne a miestne organizačné štruktúry KST. Vo všetkých zložkách, vrátane odborných sekcií a komisií KST, pracujú neplatení dobrovoľní funkcionári.
Teraz k ubytovacím zariadeniam :
Ústredie (centrála) KST - zastrešujúca organizácia, má v majetku 5 vysokohorských chát. V Nízkych Tatrách Chatu M.R.Štefánika (chata pod Ďumbierom), vo Vysokých Tatrách Chatu pod Rysmi, Zbojnícku chatu, Téryho chatu a Chatu pri Zelenom plese; spolumajiteľom uvedených 4 vysokotatranských chát je horolezecký spolok SHS JAMES (www.james.sk).
Regionálne rady a miestne odbory KST majú v rámci Slovenska viacero ďalších chát a útulní, ktoré sú v ich vlastníctve a sami im určujú prevádzkový režim. Vedeniu KST nie je ľahostajné, aké sú pomery (kvalita ubytovania a služieb, správanie sa personálu, čistota, hygiena a pod.) na týchto objektoch, ale nemá na ne priamy dosah ani riadiaci vplyv. Tak je to aj v prípade útulne v sedle Ďurková.
Útulňa v sedle Ďurková
je majetkom regionálnej rady KST Banská Bystrica, ktorá sa zaslúžila o jej vybudovanie.
Útulňu má v správe miestny turistický odbor KST Družstevník Jasenie, prevádzkárom (nájomcom) je Juraj Šikula.
Incident v útulni
Podľa doterajších, zatiaľ nie ceľkom overených správ, došlo k sporu medzi členmi jednej skupinky návštevníkov, ktorých správanie sa sa vymklo spod kontroly personálu útulne. Spor vyvrcholil šarvátkou v rámci tejto skupinky, došlo pritom k pobodaniu dvoch osôb. Ostatní ubytovaní turisti boli do udalosti zatiahnutí len ako nedobrovoľní svedkovia. Policajná hliadka privolaná nájomcom útočníka zadržala a neskôr identifikovala ako viacnásobného recidivistu.
Stanovisko k incidentu
Máme k dispozícii stanovisko KST Družstevník Jasenie:
"KST Družstevník Jasenie sa dištancuje od incidentu na Útulni Ďurková pod Chabencom, ktorý sa odohral z 30.4. na 1.5.2011 a vyjadruje poľutovanie nad touto udalosťou. Podrobnejšie informácie zverejníme po prešetrení celej záležitosti. Za poriadok a bezpečnú prevádzku na útulni zodpovedá správca útulne na základe nájomnej zmluvy, návštevníci útulne sú povinní dodržiavať prevádzkový (ubytovací) poriadok".

Vedenie KST nemá priamy dosah a tým pádom ani zodpovednosť za pomery na útulni Ďurková, pochopiteľne nás však všetkých mrzí, k čomu tam došlo. Je poľutovaniahodné, že personál útulne nezasiahol v záujme nočného kľudu oveľa skôr, než došlo k potýčke. Vedenie KST sa ospravedlňuje turistom, ktorí v tú noc nenašli v útulni Ďurková pokojný útulok, ale nepríjemný zážitok. Budeme pozorne sledovať aké opatrenia spraví KST Družstevník Jasenie, aby obnovil dôveru turistickej verejnosti k útulni Ďurková. V záujme prevencie podobných udalostí vedenie KST vyzýva všetky svoje regionálne štruktúry a miestne odbory k väčšiemu dôrazu na dodržiavanie prevádzkového/ubytovacieho poriadku a nočného kľudu vo všetkých ubytovacích zariadeniach, ktoré nesú znak KST. Veríme, že spoločným úsilím personálu aj ubytovaných hostí sa dá dosiahnuť, aby boli chaty a útulne príjemným miestom oddychu a poskytovali turistom bezpečnú strechu nad hlavou.

Dušan Valúch, generálny sekretár KST; Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , tel +421 2 4445 4088 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.