KST
Jubileum najstaršieho nepretržite vychádzajúceho slovenského časopisu Tlačiť E-mail
Vo štvrtok 24. februára sa v Liptovskom Mikuláši v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva konala vernisáž výstavy „ 90 rokov časopisu Krásy Slovenska". Výstava bola pripravená v spolupráci redakcie časopisu, vydavateľa - Klubu slovenských turistov, vydavateľstva DAJAMA a spomínaného múzea. Trinásť panelov dokumentuje vplyv tohto unikátneho časopisu na formovanie zdravého životného štýlu, rozvoj turistiky a turizmu, ochranu prírody a krajiny, na pestovanie úprimného vlastenectva obyvateľov Slovenska tým, že svojim čitateľom neúnavne približuje bohaté spektrum prírodných krás, kultúrnych pamiatok a historických pamätihodností nachádzajúcich sa na našom území.
Ku kmeňovým prispievateľom od začiatku patrili jednak turisti, horolezci a jaskyniari, jednak významní prírodovedci, národopisci a historici, vďaka čomu si časopis od svojho vzniku udržiaval a doteraz udržuje vysokú obsahovú úroveň a schopnosť inšpirovať svojich čitateľov ku vždy novým výpravám za krásami Slovenska. Samotná výstava bude tiež putovať, v priebehu roka si ju bude možné pozrieť aj v Trnave, Dolnom Kubíne, Martine, Tatranskej Lomnici, Rožňave, Prešove a Bratislave. Na vernisáž počas nadchádzajúceho víkendu voľne nadviaže 1. zimné stretnutie čitateľov Krás Slovenska, na Chate pri Zelenom plese, oficiálny program, spojený s ocenením osobností bude v sobotu 26.2.2011.

––

Klub slovenských turistov (KST), vydavateľ časopisu Krásy Slovenska a majiteľ obchodnej značky Krásy Slovenska, je občianske združenie právnických osôb - turistických odborov a klubov z celého Slovenska, ktoré spolu združujú takmer 20 000-ovú členskú základňu. KST vyvíja pestrú a pravidelnú činnosť v rôznych druhoch turistiky, má sekcie pešej, cyklistickej, lyžiarskej, vodáckej, vysokohorskej a jazdeckej turistiky, sekciu kempingu a karavaningu a sekciu turistiky zdravotne postihnutých. Sekcia mládeže rozvíja turistiku detí a mládeže so zameraním na táborenie, súťaživé formy pretekov turistickej zdatnosti a výchovu k ochrane prírody. Sekcia značenia riadi početný aktív dobrovoľných, odborne vyškolených značkárov, ktorí spájajú pobyt v prírode s významnou celospoločensky prínosnou aktivitou – obnovou a údržbou siete 13 800 km značkovaných turistických trás na územi Slovenska.

KST vznikol v roku 1990 transformáciou Zväzu turistiky Slovenskej organizácie čs. zväzu telesnej výchovy, historicky sa hlási k odkazu a majetku turistických organizácií spred roku 1948 - Klubu československých turistov (KČST, 1918-1938), a Klubu slovenských turistov a lyžiarov (KSTL, 1939-1948).

KST zastupuje Slovensko v medzinárodných turistických organizáciách: Európskej federácii pešej turistiky (EWV), Medzinárodnej federácii ľudového športu (IVV), Medzinárodnej federácii priateľov prírody (NFI), spolupracuje s národnými turistickými organizáciami susedných krajín, koordinuje slovenskú sieť peších, lyžiarskych a v spolupráci so Slovenským cykloklubom aj cykloturistických značkovaných trás s trans-európskou sieťou turistických magistrál. Predsedom Klubu slovenských turistov je Peter Perhala.

V Bratislave, 24. februára 2011

Dušan Valúch, generálny sekretár KST

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

02-4445 4088; 0908 733 781

 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.