KST
Vyhodnotenie Národného výstupu na Kriváň Tlačiť E-mail

Národný výstup na Kriváň 2007 sa uskutočnil v plánovanom termíne 18.-19.augusta 2007. Organizovaním poveril Klub slovenských turistov Klub slovenských turistov Liptova Liptovský Mikuláš, spoluorganizátormi  boli tradične Matica slovenská Martin, Mestá  Vysoké Tatry a Liptovský Mikuláš.

Po administratívnej a organizačnej stránke podujatie riadil Organizačný výbor NVK 2007, ktorý bol zložený zo zástupcov organizátorov podujatia nasledovne:

predseda OV NVK: Ivan Bubelíny,  KSTL Liptovský Mikuláš, MO MS Liptovský Mikuláš

tajomník OV NVK: Ján Kamien,   KSTL Liptovský Mikuláš

členovia OV NVK: Ing. Miroslav Herchl, KST, Ján Bendík, Mesto Vysoké Tatry, PhDr. Dana Guráňová, Mesto Liptovský Mikuláš, Ing. Jozef Lukáč, Matica slovenská Martin, Jozef  Cigánik,  KST-L Liptovský Mikuláš, Pavol Sitek – sekcia PT KST

Výstup bol organizovaný v dvoch výstupových dňoch a jeho konanie bolo schválené povolením výnimky zo zákona vydanej Krajským úradom v Prešove, odborom ochrany prírody a životného prostredia. Na jeden výstupový deň bol určený limit  300 účastníkov. Podujatie bolo venované 100.výročiu výstupu Andreja Kmeťa na vrchol Kriváňa. Aj keď tento fakt rozšíril úlohy pri zabezpečení propagácie podujatia, časove to organizačný výbor stihol aj vďaka aktívnemu zapojeniu všetkých spoluorganizátorov do plnenia úloh pri jeho organizovaní. Na dobrej úrovni bola propagácia podujatia, keď okrem plagátov a článkov v regionálnej tlači boli všetky materiály uverejnené na internetových stránkach Klubu slovenských turistov, Matice slovenskej a Mesta Vysoké Tatry a tiež boli odvysielané aj relácie v Slovenskom rozhlase.

V prvý výstupový deň – sobotu 18.augusta 2007 neprialo účastníkom počasie a tak okrem takmer 300 účastníkov výstupu v priebehu dňa vystúpil na vrchol menší počet individuálnych turistov oproti minulosti, ale aj tak podľa našich odhadov sa na vrchole zišla takmer tisícka turistov.  Na vrchole Kriváňa o 11,00 hodine si približne 500 prítomných vypočulo privítanie účastníkov výstupu na Kriváni a krátke príhovory predsedu KST M.Herchla a zástupcu Matice slovenskej. Podľa programu sa uskutočnilo aj stretnutie organizátorov a hostí a následne slávnostné otvorenie podujatia s kultúrnym programom v ATC Račkova dolina. Slávnostné otvorenie previedol predseda Organizačného výboru a prítomných účastníkov v krátkych príhovoroch pozdravili zástupcovia spoluorganizátorov, KST a spoločne zapálili táborový oheň. Potom nasledoval kultúrny program v ktorom vystúpila hudobná skupina Blizzard z Košíc a sledovalo ho viac ako štyristo prítomných. V nedeľu počasie účastníkom výstupu prialo a tak na vrchol vystúpilo okrem účastníkov výstupu aj približne päťsto individuálnych turistov, o 11,00 hodine pri rozlúčke s účastníkmi výstupu, ktorú previedlol podpredseda KST M.Havlík, bolo na vrchole prítomných okolo 300 zúčastnených.

Počas oboch výstupových dní sa podujatia zúčastnilo z povoleného limitu 600 účastníkov 562. Výstup v oboch výstupových dňoch prebehol bez problémov, nevyskytli sa žiadne vážnejšie nedostatky. Výstupy boli zaistené členmi KST-L, v táborisku v ATC Račkova dolina bola zaistená stála zdravotná služba a od piatka do nedele  bola otvorená aj kancelária organizačného výboru v  ATC,  kde  bolo  možné  okamžité riešenie  pripomienok a požiadaviek účastníkov a operatívne riadiť organizačné a technické úlohy pri zabezpečení podujatia. Plánovaný program bol dodržaný.

Pri technickom zabezpečení výstupu a táboriska neboli žiadne problémy. Nedostatky neboli ani pri doprave účastníkov na výstup a odvoze do táboriska a k vlakom. Taktiež výdaj výstupových odznakov bol zabezpečený, neboli nijaké problémy, ktoré by sa museli riešiť v kancelárii podujatia. Ubytovanie pre organizátorov a hostí bolo zabezpečené v areáli ATC.

V nedeľu po ukončení výstupu bolo táborisko vyčistené, značené chodníky boli organizátormi skontrolované, vyčistené a odpad bol odvezený. V ATC bola zdemontovaná výzdoba, materiál bol zbalený a odvezený.

Celkove môžeme  Národný výstup na Kriváň 2007 hodnotiť ako vydarené  podujatie, kde všetci priamo zainteresovaní na jeho priebehu si svoje úlohy plnili zodpovedne a načas, za čo patrí všetkým poďakovanie Organizačného výboru podujatia. Veríme, že vysokú úroveň tohto populárneho a významného podujatia sa nám podarí udržať aj v budúcich rokoch, kedy na základe spoločného zasadnutia organizátorov a hostí by sa zmenila koncepcia podujatia v tom, že centrom zhromaždenia účastníkov by sa stalo mesto Liptovský Mikuláš, kde by sa konala kultúrno-spoločenská časť podujatia.

Ján Kamien, tajomník Organizačného výboru NVK 2007

 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.