KST
Pozvánka na volebný aktív sekcie vodnej turistiky Tlačiť E-mail

Výkonný výbor sekcie vodnej turistiky Klubu slovenských turistov zvoláva volebný aktív regionálnych zástupcov SVT, ktorý sa bude konať 5. mája 2018 od 11.00 hod. v kempingu Borová sihoť

V Liptovskom Hrádku

Program:

10,oo – 11,oo  Prezentácia

11,15     Otvorenie

2. voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie

3. správa o činnosti výboru sekcie za roky 2014-2018

4. správa o hospodárení sekcie za roky 2014-2017

5. návrh členov do sekcie VT a návrhy do komisií a VV na nasledujúce obdobie

6. voľby predsedu, podpredsedu a ďalších členov sekcie aj členov do komisií a VV

7. diskusia

8. uznesenie

9. záver

 

 

Upozornenie!  Doneste so sebou čl. preukazy KST!

Cestovné a stravné bude preplatené v zmysle smerníc KST.

Ak máte návrhy na ocenenia pripravte si údaje navrhovaných podľa smernice KST.

 

 

Košice, 25.4.18                                                                   Výbor SVT KST

 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.