KST
SMÚTOČNÝ OZNAM Tlačiť E-mail
IMG_09072rozlúčka so zosnulým Ing, Štefanom Homoľom je v stredu, 29.6.2016, v bratislavskom krematóriu o 14:45.

ZA ŠTEFANOM HOMOĽOM
10.12.1926 - 26.6.2016
Ing. Štefan Homoľa sa narodil v Tisovci, chodil na gymnázium v Rimavskej Sobote, po vzniku Slovenského štátu  školu dokončil v Tisovci, kde zmaturoval. Aktívne sa zúčastnil Slovenského národného povstania.  V roku 1947 sa zapísal na Slovenskú vysokú školu obchodnú, ktorú úspešne absolvoval. Nastúpil do Slovenského technického skla, neskôr na Povereníctvo pracovných síl. Viac ako 30 rokov bol pracovníkom ministerstva obchodu - vládneho výboru pre cestovný ruch, bol pri zrode moderných turistických stredísk, radil a pomáhal  lyžiarskym funkcionárom pri výstavbe lyžiarskych areálov a pri získavaní dotácií z fondu cestovného ruchu, externe prednášal  na Vysokej škole cestovného ruchu v Banskej Bystrici. Od roku 1954 žil v celoživotnom harmonickom manželstve so Štefániou, rodenou Cvečkovou,  syn Juraj a dcéra Katka mu dopriali potešenie z vnúčat a dožil sa aj pravnúčat.  Od detstva sa venoval turistike a lyžovaniu, neskôr aj vodným športom a mototuristike. V roku 1956 spolu s priateľmi položil základy medzinárodnej plavby po Dunaji (TID) a bol dlhoročný člen výboru TID. Toto podujatie, ktoré symbolizuje solidaritu milovníkov vodného športu a priateľstvo  ľudí  všetkých podunajských krajín od západu po východ Európy, predbehlo svoju dobu a žije doteraz. V minulom roku sa Štefan Homoľa osobne zúčastnil jubilejného, 60. prijatia konvoja TID v Bratislave a pri tej príležitosti mu bol udelený zlatý odznak Klubu slovenských turistov.  Ihre wichtigste Zielsetzung wurde seit Anbeginn wie folgt formuliert: Gegenseitiges Kennenlernen der Kulturen anderer Staatsbürger mit allen ihren politischen, weltanschaulichen, religiösen oder sonstigen Unterschieden.V roku 1967 bol jednou zo zakladateľských osobností  turistického klubu TJ Kamzík Bratislava. Pracoval v jeho výbore, bol dlhoročným podpredsedom neskôr aj predsedom. Venoval sa najmä programovým aktivitám, plánoval  činnosť pre mládež, zabezpečoval  vhodné lokality pre lyžiarsky výcvik aj pre putovné letné tábory. Organizačne sa podieľal  na budovaní  turistických chodníkov v oblasti Chopku aj na brigádnickej výstavbe autokempingu Kamzík na Donovaloch.
O jeho všestranných záujmoch svedčí, že v roku 1948 bol pri zakladaní  umeleckého súboru Lúčnica, kde potom istý čas pôsobil v speváckom zbore. V rokoch 1962 až 1990 bol členom redakčnej rady časopisu Krásy Slovenska. Publikoval, bol spoluautorom 5-dielneho mototuristického sprievodcu Autom po Európe. Desiatky rokov  pracoval v organizačných štruktúrach telovýchovy:  tridsať rokov bol členom komisie turistiky Slovenského výboru ČSTV, viac ako  dve desaťročia podpredsedom medzinárodnej komisie odboru turistiky ČSTV v Prahe.  Za svoju činnosť v telovýchove bol viac krát vyznamenaný.
V nedožitom deväťdesiatom roku života odchádza jeden z priekopníkov cestovného ruchu, ponímajúceho turistiku v celom spektre  presunových prostriedkov.  Česť  jeho pamiatke.  
Dušan Valúch, generálny sekretár Klubu slovenských turistov


Parte
 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.