KST
Za Vladimírom Mišíkom Tlačiť E-mail

Vladimír Mišík zomrelDoc. Ing. Vladimír Mišík, CSc., *1931 ; ♰6.3.2016

Narodil sa v roku 1931 v učiteľskej rodine. Detstvo a vlastne takmer celý život prežil na Tehelnom poli v Bratislave, medzi športoviskami, ktoré pomohli sformovať jeho celoživotné nadšenie pre šport a aktívny pohyb. Zmaturoval na obchodnej akadémii, politická situácia po roku 1948 zmarila jeho sen študovať cestovný ruch vo Švajčiarsku. V roku 1954 promoval na Vysokej škole ekonomickej, kde potom celoživotne pôsobil ako pedagóg, neskôr i docent a akademický funkcionár. Pracoval na Fakulte ekonomiky a riadenia výrobných odvetví, na Katedre podnikového hospodárstva. Bol aj prodekanom pre štúdium popri zamestnaní.

Učil veľmi rád, bol autorom odborných publikácií a vysokoškolských učebníc. Nepochybne aj vďaka dlhoročnému kontaktu so študentmi zostával do vysokého veku duchom mladý a s mladými ľuďmi si dobre rozumel. Vzťah k prírode získaval od mala na častých rodinných výletoch do Malokarpatských kopcov a na každoročných letných prázdninách vo Vysokých Tatrách. Nasledoval skauting, tatranské túry s kamarátmi, prvé horolezecké skúsenosti, lyžovanie, cykloturistika.

 No rozhodujúcim pre jeho ďalší, nielen športový osud, sa stal vstup do vodáckeho klubu Dunajčík v roku 1950. Tu stretol vynikajúcu partiu kamarátov aj svoju celoživotnú oporu, priateľku a partnerku, manželku Želku, s ktorou vychovali synov Vlada a Martina. V Dunajčíku Vlado Mišík našiel a neskôr dlhé roky spoluvytváral neopakovateľnú atmosféru klubu, kde sa cenilo nezištné priateľstvo rovnako ako športové majstrovstvo. Venoval sa tu tréningu a pretekaniu v rýchlostnej kanoistike, no viac ho priťahovala vodná turistika.

Dico, ako mu všetci vraveli, sa stal hlavným iniciátorom jarných splavov riečok a potokov v rôznych kútoch Slovenska, neúnavným organizátorom, propagátorom a nadšeným účastníkom vodáckych akcií a výprav doma i v zahraničí. S priateľmi v roku 1968 zakladal a dlhé roky spoluorganizoval populárny Medzinárodný tatranský okruh vodákov. Podieľal sa na organizácií dunajskej medzinárodnej turistickej plavby TID, viedol priekopnícke vodácke výpravy na divoké horské rieky Juhoslávie, Rakúska, Švajčiarska, Nórska, Rumunska a Grécka. Ako jediný Slovák bol účastníkom Československej vodáckej expedície na horské rieky Mongolska v roku 1978.

Z jeho precíznej štatistiky sa dozvedáme, že splavil 126 vodných tokov, z toho 35 prvosplavov. Za 66 rokov prepádloval v kajaku a kanoe spolu bezmála 70 tisíc kilometrov. Vodácke skúsenosti a zážitky si nenechával pre seba. Ako spoluautor sa podieľal na knihe Kilometráž československých řek. Bol dlhoročným členom redakčnej rady časopisu Krásy Slovenska, od roku 1967 publikoval 70 článkov, väčšinou s vlastnými fotografiami. Za funkcionárske pôsobenie vo vedení vodnej turistiky na Slovensku, v Československu aj na medzinárodnej úrovni (bol členom turistickej komisie Medzinárodnej kanoistickej federácie ICF v rokoch 1978 – 1982) získal vysoké turistické ocenenia – Zlatý odznak KST a Plaketu Alojza Lutonského.

Na svoj prvý tatranský štít (Slavkovský) vystúpil ako 6-ročný, na vrchole Mont Blancu stál ako 64-ročný, v minulom roku v lete Dico ako 84-ročný absolvoval svoju poslednú túru v Tatrách, svoj milovaný kajak daroval do múzea športu a rozlúčil sa s Dunajom. Teraz sa my lúčime s ním.

Peter Dragúň, predseda KST

  Parte Vladimír Mišík (914 Kb)

Vladimír Mišík portrét

Autor fotografie: Ladislav Khandl.

 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.