KST
Jubileum Dušana Kaliského Tlačiť E-mail
Kalisky_80_KSUž viac než polstoročie sa meno nášho jubilanta spája s organizovanou turistikou na Slovensku. Tohoročný osemdesiatnik Dušan Kaliský patrí k tým, za ktorými je vidieť výsledky dlhoročnej cieľavedomej práce, spojenej s hlbokým záujmom. Zapájal sa do mnohých aktivít, ktoré súvisia s turistikou a dosiahol najvyššiu kvalifikáciu vo viacerých turistických odbornostiach – v pešej, lyžiarskej i vysokohorskej turistike. Pôsobil aj ako značkár - obnovil stovky kilometrov turistických značkovaných trás v Nízkych Tatrách, Starohorských vrchoch, Slovenskom Rudohorí i Kremnických vrchoch a je držiteľom odznaku Značkár I.triedy.

Je držiteľom čestných titulov Majster turistiky a Vzorný cvičiteľ. Boli mu udelené viaceré ocenenia ako - Zlatý odznak Turista SSR (1973), Zlatý odznak SZT ČSZTV (1982), Zlatý odznak KST(1995), Zlatá medaila SZTK (2000) , Čestné uznanie ATJK s plaketou (2004), a Medaila Miloša Janošku (2010).

Podieľal sa na organizácii krajských a celoslovenských zimných i letných turistických zrazov, desaťročia je náčelníkom štábu lyžiarskeho prechodu Partizánskou republikou a vedúcim rôznych kvalifikačných školení a „na staré kolená" začal organizovať podujatia vysokohorskej turistiky v Dolomitoch a Alpách.

Pochádza z kraja pod Ďumbierom, neskôr sa usídlil v Banskej Bystrici, kde pôsobil v rôznych okresných a krajských zložkách zväzu turistiky. V rokoch 1967-1969 bol členom Predsedníctva ÚV ZT ČSZTV v Prahe, 1965-1972 predsedom OV Zväzu turistiky v Ban.Bystrici, členom výboru SZT ČSZTV Bratislava a 1973-1982 členom Komisie lyžiarskej turistiky SZT ČSZTV. Už 40 rokov je predsedom jedného z najaktívnejších turistických klubov - KST Lokomotíva Banská Bystrica a zastáva aj funkciu predsedu Regionálnej rady KST so sídlom v Banskej Bystrici.

Významnou mierou sa zaslúžil o vytvorenie podmienok pre vybudovanie útulne KST pod Chabencom, rekonštrukciu historického Tunela v Kremnických vrchoch a tiež o znovupostavenie Zbojníckej chaty vo Vysokých Tatrách - čo ocenil aj Slovenský horolezecký spolok a udelil mu v roku 2001 Zlatý odznak JAMES-u.

Značnú časť svojho turistického života venoval projektu zriadenia Domu turistiky v Banskej Bystrici. Vďaka nemu má KST Lokomotíva Banská Bystrica objekt, ktorý je svojim poňatím výnimočným na Slovensku - je v ňom turistický klub, archív dokumentov k dejinám turistiky, knižnica turistických máp, časopisov, sprievodcovskej literatúry a tiež internetová študovňa. Podarilo sa mu tým v praxi zrealizovať jeho presvedčenie o ponímaní turistiky ako celoživotnej náplne nielen v oblasti pohybových aktivít, ale aj v jej vzdelávacom a spoločensko-kultúrnom poslaní.

Nášmu jubilantovi do ďalších rokov želáme najmä dobré zdravie a pohodu v kruhu tých priateľov-turistov, ktorí ho celé roky podporovali a naďalej podporujú v jeho snaženiach v prospech slovenskej, regionálnej a najmä banskobystrickej turistiky.

Klub slovenských turistov
Lokomotíva Banská Bystrica
 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.