KST
Za Štefanom Kesselbauerom Tlačiť E-mail
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 6.2.2014 nás opustil aktívny člen KST Štefan Kesselbauer.

Štefan sa narodil 9. septembra 1937 v Bratislave.
Od roku 1946 pôsobil v organizácii JUNÁK - SKAUTING a v Dobrovoľnej športovej organizácii ako mládežník.
Od roku 1956 bol členom Klubu slovenských turistov.
Od roku 1956 bol nepretržite vedúcim turistického oddielu mládeže KST. V roku 1959 sa stal cvičiteľom turistiky, od roku 1960 cvičiteľom turistiky mládeže II. triedy.
Rozhodcom pretekov turistickej zdatnosti bol od roku 1982, od roku 1985 bol inštruktorom rozhodcov PTZ a od roku 1991 inštruktorom turistiky.
V roku 1958 sa stal spoluzakladateľom Pretekov turistickej zdatnosti a bol spolutvorcom ich pravidiel.
Od svojho vstupu do organizovanej turistiky pôsobil v rôznych funkciách, na rôznych úrovniach riadenia turistiky v Bratislave, na Slovensku i na medzinárodnej úrovni.
Bol držiteľom strieborného a zlatého odznaku KST, Plakety Alojza Lutonského.
Počas celého svojho pôsobenia v turistike riadil a usmerňoval turistické súťaže mládeže na všetkých úrovniach.
"Kicko", ako ho všetci prezývali, bol obľúbený pre svoju zásadovosť a najmä ochotu pomôcť a za každých okolností pracovať v prospech rozvoja slovenskej organizovanej turistiky.

Posledná rozlúčka so zosnulým bola v Bratislave, krematóriu, vo štvrtok 13.2.2014 o 14:00 h.

Česť jeho pamiatke!

 

 

 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.