KST
Za Štefanom Jureckým Tlačiť E-mail
V nedeľu 10.11.2013 odišiel od nás náš priateľ Ing. Štefan Jurecký, obetavý turista, bývalý predseda, dlhoročný funkcionár výkonného výboru KST regiónu Žilina, organizátor podujatí s celoslovenským významom, dlhoročný predseda KST Lietavská Lúčka.

Rozlúčka so zosnulým bola v stredu 13.11.2013 o 15:00 h v Dome smútku v Žiline, Bytčici.

Česť jeho pamiatke!

Ing. Štefan Jurecký

Narodil sa 29.2.1936 v Žiline, po vyštudovaní, ako chemický inžinier, pracoval od roku 1960 do 1995 v rôznych technicko - hospodárskych funkciách až po riaditeľa v Cementárni Lietavská Lúčka. Nikdy nebol v žiadnej politickej strane.

Od roku 1965 okrem zamestnania pôsobil ako dobrovoľný člen a organizátor v športových a turistických organizáciach:

1965- 1970 člen výboru a podpredseda Telovýchovnej jednoty Cementáreň Lietavská Lúčka /TJ CLL/
1970-1984 predseda TJ CLL
1970- 1991 predseda hospodárskej komisie okresného výboru Československého zväzu telesnej výchovy /OV ČSZTV/
1984- 2011 predseda odboru turistika pri TJ CLL , a potom predseda KST CLL
1984-1996 člen okresnej rady zväzu turistiky a člen výkonného výboru KST regiónu Žilina /VV KST RŽ/
1996- 2009 podpredseda VV RR KST RŽ

Od roku 1970 ako predseda hospodárskej komisie OV ČSZTV bol členom organizačných výborov Majstrovstiev sveta v hádzanej, Majstrovstiev Európy vo volejbale žien organizovaných v športovej hale na Bôriku a ďalších. V rámci turistiky bol členom organizačných výborov Slovenských turistických zrazov organizovaných v okrese Žilina letných a to Varínske Lúky, Kunerad, Varín autokemping, zimný zraz vo Vrátnej.

Organizátor krajských podujatí, regionálnych podujatí a mnohých akcií v rámci KST CLL, ktoré majú už svoju dlhoročnú tradíciu. Výstup na Lietavský hrad na Nový rok, 100 jarných km-otvorenie turistickej sezóny na Lietavskom hrade, Výstup na Žibrid, podujatie pre žiakov, Letný regionálny zraz, Zájazdy počas leta, Cez tri hrady, čistenie chodníkov, Silvestrovský výstup na Kľak.

V rámci KST RŽ bol zakladateľ priateľstva medzi turistami zo žilinského regiónu a turistami z mesta Bielsko Biala. Vo VV KST RŽ pracoval pri príprave stretnutí, výborov zasadnutí regionálnej rady, svojim iniciatívnym prístupom a tvorivou činnosťou ostane príkladom obetavosti a skromnosti a navždy bude zapísaný v našich srdciach ako vzorný turista, propagátor a organizátor turistiky.

Odišiel od nás vo veku 77 rokov.

František Lonc, predseda RR KST Žilina

Jurecky_foto_orez1

 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.