KST
Aktuality
Fotoobjektívom - 80 rokov organizovanej turistiky vo Svidníku Tlačiť E-mail

Sample Image

 

 

 

16.9.2007 - slávnostné otvorenie útuľne a rozhľadne na Čiernej hore - v strede zľava Š. Kuiš (podpredseda KST), P. Perhala (člen VV KST), J. Racek (predseda sekcie PT KST)

 

 

 Sample Image

 

 

16.9.2007 - otvorenie turistickej útuľne na Čiernej hore 

 

 

 

 

 Sample Image

 

 

16.9.2007 - slávnostné prestrihnutie pásky na novej turistickej útuľni na Čiernej hore

 

 

 

 Sample Image                                                                 

                    

 

 

 

16.9.2007 - otvorenie turistickej rozhľadne na Čiernej hore

 

 

 Sample Image                                                                                                                                                                                            

 

 

16.9.2007 -slávnostné  prestrihnutie pásky na novej turistickej rozhľadni - vľavo podpredseda VV KST M. Havlík

 

 

 

                                                                                                                                                                                    Sample Image

 

 

 

16.9.2007 - slávnostné otvorenie turistickej rozhľadne a útuľne na Čiernej hore vo Svidníku

 

 

 Sample Image

 

 

15.9.2007 - slávnostné odovzdanie Plakety Alojza Lutonského podpredsedom KST M. Havlíkom (vpravo) bývalému predsedovi KST Beskyd Svidník 82-ročnému MUDr. Nikolajovi Vergunovi (vľavo)

 

 

 Sample Image

 

 

15.9.2007 - slávnostné odovzdanie Ďakovných listov KST -  zľava  J. Ivančo - poslanec NR SR, J. Turek - predseda PTTK Krosno (Poľsko), prednosta Mestského úradu Svidník, M. Hajduk - predseda KST Beskyd Svidník, P. Mihaľ - člen KST Beskyd Svidník

 

 

 Sample Image

 

 

15.9.2007 - slávnostné odovzdanie Pamätných listov hosťom tajomníkom KST  Beskyd Svidník J. Holodňákom

 

 

 

 Sample Image

 

 

 

 

 

15.9.2007 - slávnostný príhovor podpredsedu KST M. Havlíka

 

 

 

 

 

 

 Sample Image

 

 

 

 

 

15.9.2007 - slávnostný príhovor prednostu Mestského úradu vo Svidníku

 

 

 

 

 

 

 Sample Image

 

 

 

 

 

 

15.9.2007 - slávnostný príhovor predsedu PTTK Krosno z Poľska J. Tureka

 

 

 

 

 

 Sample Image

 

 

 

15.9.2007 - slávnostné zasadnutie KST Beskyd Svidník

 

 

 

 Sample Image

 

 

 

15.9.2007 - slávnostné zasadnutie KST Beskyd Svidník

 

 

 

 Sample Image                                                                                                                                                                             

 

 

15.9.2007 - recepcia po slávnostnom zasadnutí KST Beskyd Svidník - zľava - člen VV KST P. Perhala, predseda KZ RR KST Svidník - Stropkov J. Brudňak, predseda sekcie PT KST J. Racek

 

 

 Sample Image                                                                                                                                                                                                  

 

 

15.9.2007 - slávnostné zasadnutie KST Beskyd Svidník - zľava podpredseda KST M. Havlík, podpredseda KST Š.  Kuiš, člen KST Beskyd - Svidník P. Mihaľ, člen VV KST P. Perhala, predseda sekcie PT KST J. Racek

 

 

                            Sample Image

 

 

15.9.2007 - recepcia po slávnostnom zasadnutí KST Beskyd Svidník - zľava člen VV KST pre propagáciu, zahraničné vzťahy a cestovný ruch P. Perhala a podpredseda KST pre program Š. Kuiš

 

 

 

Sample Image

 

 

 

15.9.2007 - slávnostné zasadnutie KST Beskyd Svidník - zľava člen KST Beskyd Svidník P. Mihaľ, člen VV KST P. Perhala, predseda sekcie PT KST J. Racek a predseda KST Beskyd Svidník M. Hajduk

 

 

Sample Image

 

 

 

15.9.2007 - recepcia po slávnostnom zasadnutí KST Beskyd Svidník - zľava člen VV KST P. Perhala a predseda sekcie PT KST J. Racek 

 

 

                                                                                                                                                                                  Sample Image

 

 

15.9.2007 - slávnostné zasadnutie KST Beskyd Svidník - zľava podpredseda KST Š. Kuiš (stojaci), člen KST Beskyd Svidník P. Mihaľ, člen VV KST P. Perhala, predseda sekcie PT KST J. Racek

 

  

 Sample Image                                                                                 

 

 

 

mesto Svidník - pohľad z novej turistickej rozhľadne na Čiernej hore

 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.