KST
Aktuality
Jubilant JINDRICH RACEK Tlačiť E-mail
    V posledný októbrový deň oslavuje predseda sekcie pešej turistiky Jindrich Racek, rodák z bratislavskej Rače, významné životné jubileum - 60. narodeniny.
    Členom Klubu slovenských turistov je od roku 1954. Začínal ako mladý vodný turista v Lokomotíve Dunajčík, v roku 1962 prešiel do Lokomotívy Bratislava a začal sa venovať pešej turistike, ktorej sa venuje dodnes.
    Od roku 1978 pôsobí ako podpredseda Lokomotívy Bratislava. V roku 1985 bol zvolený za člena výkonného výboru Klubu bratislavských turistov, ako predseda sekcie pešej turistiky. Za člena sekcie pešej turistiky KST bol kooptovaný v roku 2002, prvýkrat zastával funkciu predsedu sekcie PT KST od roku 2004 (po odstúpení J. Šillíka) a na poslednom Valnom zhromaždení KST v roku 2006 bol riadne zvolený za predsedu sekcie  pešej turistiky KST a člena Ústrednej rady KST na funkčné obdobie 2006 - 2010.
    Jindro je cvičiteľom - inštruktorom II. triedy od roku 1986, nositeľom viacerých ocenení - pamätnej medaily, čestného odznaku a pamätného odznaku “100 rokov organizovanej turistiky v Československu” ČSZTV (1988). Ústredná rada KST mu v roku 1999 udelila poďakovanie za podiel na tvorbe novodobého modelu turistiky KST. Vo výkonnostnej turistike dosiahol zlatý výkonnostný odznak pešej turistiky (VOPT), zlatý odznak Turista SR a je nositeľom III. výkonnostnej triedy PT.
    Jubilant je spoluzakladateľom a v súčasnosti stále hlavným organizátorom diaľkových pochodov Malý malokarpatský fučiak - memoriál Rudolfa Korčeka (35 km), ktorý sa koná vždy na jar v marci a Veľký Malokarpatský fučiak - memoriál Milana Turoczyho (45 km) na jeseň v septembri a tento rok sa uskutočnili už ich 22. ročníky.
    Od roku 2004 sa spolupodiela, ako člen organizačných štábov,  na príprave slovenských zrazov turistov (SZT), výstupov čitateľov časopisu Krásy Slovenska s jeho redaktormi i národných výstupov na Kriváň.
    Za všetkých Tvojich turistických priateľov Ti Jindro želám pevné zdravie a veľa radosti z práce pri rozvoji organizovanej turistiky na Slovensku a ešte mnoho pekných zážitkov na turistických podujatiach doma i v zahraničí.
 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.