KST
Aktuality
Nepriechodná turistická značkovaná trasa Tlačiť E-mail

Na portáli hiking.sk napísal turista Michal podnet o nepriechodnosti trasy 5146 Pod Klokočinou - Svätý Urban, z dôvodu prehradenia chodníka elektrickým plotom pri obci Doľany. Ako sa však ukázalo, išlo o planý poplach, a nižšie uvedené vysvetlenie pomôže, ako sa v takýchto prípadoch zachovať.

Podľa vysvetlenia značkára z daného regiónu, ide o trasu, ktorá má logické vedenie okrajom vinohradov, keďže práve o to išlo pri jej tvorbe - o využitie krásnych výhľadov, najmä pri klesaní do obce.

Názor, že vinohradníci si neprajú pohyb ľudí okolo ich viníc je mylný. Práve oni podporovali tento projekt a koná sa tadiaľ tradičné turistické podujatie. Z technického hľadiska je ten plot bežný elektrický "oplotok" s bezpečným napätím. Sú bežne používané napr. v chove dobytka, koní a pod., takýto oplotok človeku neublíži a práve vybudovaním tejto bránky hospodári umožnili turistom priechod. Stačí uchopiť čiernu gumovú rukoväť, odopnúť, prejsť a znovu zapnúť (viď ilustračné foto). Bránka býva zatvorená v kritickom období s nebezpečenstvom ohryzu alebo v čase zrenia viniča. Je to však prekážka len pre zver, človek ju bez rizika prekoná. Pre turistu je to malá komplikácia, ale treba rešpektovať, že vinohradníkom spôsobuje lesná zver nesmierne škody.

Táto bránka teda nie je dôkazom vojnovej sekery zaťatej medzi turistov a vinohradníkov, naopak, môže byť príkladom pre všetkých vlastníkov, užívateľov a správcov pozemkov, cez ktoré vedú turistické značené trasy.

V minulosti bol na bránke stručný popis, ako s ňou narábať. Je už zničený, preto v spolupráci s obcou Doľany zabezpečíme obnovenie tejto, pre turistov potrebnej informácie, aby nepodliehali zbytočnej panike ako napríklad turista Michal, ktorý nepriechodnosť chodníka nahlásil.

elektricky-plot-dolany-1 elektricky-plot-dolany-2 elektricky-plot-dolany-3

AKTUALIZÁCIA
Značkári už v spolupráci s obcou Doľany zabezpečili na ohradu aj upozornenie pre turistov, ako je prechod po trase cez vinohrad možný.

elektricky-plot-dolany-4 elektricky-plot-dolany-5
 
Žilinský samosprávny kraj príkladom pri obnove turistického značenia Tlačiť E-mail
         Obnova peších turistických trás v regióne Turiec, Liptov a Orava za podpory Žilinského samosprávneho kraja. Koordinátorom projektu bol Slovenský cykloklub Piešťany, zhotoviteľom bol Klub slovenských turistov.
Značkári v turistických spolkoch historicky od ich vzniku dbali o budovanie a údržbu turistických chodníkov. V súčasnosti Klub slovenských turistov (KST) nadväzuje na túto značkársku tradíciu a stará sa o obnovu značkovania, údržbu informačných objektov na turistických značkovaných trasách (TZT) a budovanie nových TZT na území celého Slovenska (okrem územia Vysokých a Západných Tatier). Sieť TZT slúži nielen organizovaným turistom, ale celej turistickej verejnosti, je podporným faktorom rozvoja cestovného ruchu na Slovensku.
         Činnosť značkárov umožňuje najmä finančná podpora Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, o ktorú sa KST každoročne uchádza ako o účelovú dotáciu. Žiaľ, v nedávnej minulosti (pred rokom 2010) výška štátnej dotácie pokrývala len 20 až 30% prostriedkov, potrebných na systematickú, pravidelnú obnovu cca 14 000 km siete peších TZT.
       Na úrovni samosprávnych krajov si práve v Žilinskom samosprávny kraji (ŽSK) ako prví uvedomili význam kvalitných peších TZT a cyklotrás. Rozhodli sa podporiť obnovu existujúceho značkovania a budovanie nových peších trás a cyklotrás na území svojho kraja. Hlavným koordinátorom prác sa stal Slovenský cykloklub (SCK), ktorý sa podujal zastrešiť značkársku činnosť z prostriedkov ŽSK na predmetnom území. Práce na obnove peších TZT sa zmluvne dohodol zrealizovať prostredníctvom značkárov Klubu slovenských turistov
        V rokoch 2009-2011 značkári KST z prostriedkov ŽSK, sprostredkovaných cez SCK, obnovili celkove 856 km peších TZT. Značkárske práce zahŕňali najmä obnovu pásovej značky, spriechodnenie zarastených chodníkov a údržbu existujúcich smerovníkov, pričom značkári nahrádzajú zhrdzavené a vandalmi poškodené smerovky novými. V rámci tohto projektu za 3 roky vymenili v teréne 1063 ks smeroviek a tabuliek miestneho názvu, osadili (ako náhradu za zničené a chýbajúce) 42 ks nových smerovníkov a 21 ks značkárskych kolov pre lepšiu orientáciu turistov v hôľnom teréne. SCK hromadne zabezpečoval výrobu smeroviek a smerovníkov z prostriedkov ŽSK, na základe podkladov dodaných Sekciou značenia KST, SCK zabezpečil pre značkárov aj dodávku drobného značkárskeho materiálu. Značkári KST po dohode s SCK svoju činnosť zamerali na región Turiec (hlavne na okres Martin), kde obnovili 349 km TZT, na región Liptov (okresy Liptovský Mikuláš a Ružomberok), kde obnovili najviac - až 466 km TZT, v menšej miere na región Orava - 41 km.
          Klub slovenských turistov za tri roky prostredníctvom SCK získal na práce na území ŽSK 15 748,00 €. Vkladom značkárov KST boli stovky hodín odbornej, dobrovoľnej značkárskej práce v teréne. Spoločným výsledkom je udržiavaná sieť TZT, ktorá uľahčuje bezpečný pohyb turistov a prispieva k ochrane prírody na území Žilinského samosprávneho kraja.

Ing. Eva Škutová
predsedníčka Sekcie značenia KST

Ilustračné foto:

Z_ilustracne_fotoM

Práca značkárov je fyzicky náročná:

Z_praca_znackarovM

Základné značkárske práce - obnova pásovej značky:

Z_zakl_znack_prceM

 


Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.