Otázky a odpovede
28.1.2015 Tlačiť
OTÁZKA:
Dobrý deň,
nesúhlasím s poplatkom 1 euro za poistenie, Ja mám poistenie alpenverein, preto nevidím dôvod ešte mať poistenie aj cez KST. To rozhodla hŕstka predsedov na RR ???????????? Veď sa jedná o 20 tisícovú členskú základňu, myslím že riešenie poistenia by ste mali nechať na samotných členov a nie nútiť nám vaše podmienky.
S pozdravom Anka

ODPOVEĎ:
Vážená Anka,
V dňoch 9.-10.januára 2015 zasadali vrcholné orgány KST. Výkonný výbor navrhol, ústredná rada odporučila a valné zhromaždenie KST schválilo zvýšenie základného členského zo 7 € na 10 € , s účinnosťou už na rok 2015, s tým, že časť toho zvýšenia kryje hromadné poistenie členov. Čiže, poistenie je zahrnuté priamo do členského poplatku. Nedalo sa to ponechať na výber, aby sa - kto chce - poistil a kto nechce nepoistil, pretože ponuka poisťovne UNION na hromadné úrazové poistenie členov KST za výhodný tarif 1€/osoba/rok je podmienená tým, že poistencov bude minimálne 12 000.

Schváleniu samozrejme predchádzala obsiahla diskusia, kde zazneli aj argumenty, že niektorí členovia, ako napríklad Vy (alebo aj ja) sú poistení individuálne a takéto "povinné" hromadné poistenie môžu vnímať ako nadbytočné. No prevládol názor, že od tých, čo sú individuálne poistení, bude to 1€/ročne naviac akýmsi gestom vnútroklubovej solidarity s tými, ktorí si individuálne poistenie dovoliť nemôžu. Hromadné úrazové poistenie členov KST (poistná zmluva nadobudne účinnosť od 1.4.2015) teda nie je výplod "hŕstky predsedov", ale výsledok demokratickej diskusie a následné rozhodnutie valného zhromaždenia tejto organizácie. ZA hlasovala veľká väčšina prítomných delegátov, legitímnych zástupcov členskej základne.

Želám Vám veľa zdravia a potešenia z turistiky.
Dušan Valúch, generálny sekretár KST