Otázky a odpovede
19.1.2015 Tlačiť
OTÁZKA:
Dobrý deň,
moja otázka: člen KST prispieva v nejakom pomere na členské 10€; z toho: poistenie-1€, na rozdelenie-9€ (40% pre materský klub/odbor, 20% pre RR, 40% pre ústredie). Chcel by som vedieť, či vôbec poistenie bude (pretože máte na stránke KST.sk info, že od 31.1.2014 bolo "Skončenie poistnej zmluvy so spoločnosťou Kooperativa". Za čo chcete 1€ na poistenie, ktoré neexistuje???) Po druhé: ak nejaké úrazové poistenie bude (počul som, že vo výške 29€, čomu nerozumiem), aké sú plnenia úrazu-v akom rozsahu?
Ďakujem za promtnú odpoveď.
Feri

ODPOVEĎ:
V minulých rokoch mali členovia KST hromadné úrazové poistenie cez poisťovňu Kooperatíva. V prvom štvrťroku roku 2014 vtedajší štatutárni zástupcovia KST poistku neuhradili a poistná zmluva zanikla. Nové vedenie KST zvolené v júni 2014 si dalo za cieľ získať novú hromadnú poistku a po rokovaniach s viacerými poisťovňami získali najlepšiu ponuku od poisťovne UNION. Za podmienky, že z radov KST získa poisťovňa hromadnou zmluvou minimálne 12 000 nových poistencov, ponúkli výhodný tarif 1 € /osoba/rok za kombinované úrazové poistenie „hory" a „doma", čo znamená že poistka kryje aj prípadný úraz, ktorý by ste utrpeli nie na turistike, ale napr. v byte, v záhrade, na ulici alebo v obchode. Keby ste sa v takom rozsahu chceli v UNIONe poistiť sám, stálo by vás ročné poistné cca 29 €.

S návrhom poistnej zmluvy oboznámila účastníkov zasadnutia Ústrednej rady KST 9.1.2015 v Žarnovici manažérka poisťovne UNION. Po jej prezentácii bola diskusia, z ktorej sa ukázalo ako potrebné a užitočné zapracovať do návrhu poistnej zmluvy ešte niektoré doplnky a spresnenia. Ústredná rada predložený návrh úrazového poistenia s pripomienkami odporučila a valné zhromaždenie ho schválilo. Preto na vašu otázku, či to poistenie vôbec bude, je odpoveď jasná: áno, bude. Manažérka poisťovne pripomienky akceptovala, finálne znenie zmluvy však vždy schvaľuje vedenie poisťovne a tu nastal nečakaný zádrhel – náhlym úmrtím riaditeľa poisťovne UNION (bolo to aj medializované) schvaľovacie procesy v poisťovni na pár dní „zamrzli". Neznamená to ohrozenie vzniku zmluvy, len oddialenie podpisu.

Pre orientačné oboznámenie sa s rozsahom poistného krytia vám zatiaľ vieme poskytnúť pracovnú verziu poistnej zmluvy z decembra (návrh zmluvy prezentovaný na januárovom zasadnutí ÚR), rozsah plnenia tam však ešte nie je definitívny, nie je to konečná zmluva.

S pozdravom,
sekretariát KST