Zasadnutia Klasifikačnej komisie Tlačiť
 Zápis_Klasifikačnej komisie_2012_04_01.doc

 Zápis_Klasifikačnej komisie_2013_10_19.doc

 Zápis_Klasifikačnej komisie_2014_03_08.doc

 Zápis_Klasifikačnej komisie 2015_03_21.doc

 Zápis_Klasifikačnej komisie_2016_03_19.doc