Seminár klasifikátorov Tlačiť
Zápisnice zo seminárov:

 Zápisnica_seminár_klasifikátorov_10. septembra_2011.pdf

 Zápisnica_seminár_klasifikátorov_19. októbra_2013.pdf