Zmluvy s partnermi
Zverejnenie informácie o prijatí a spôsobe použitia dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zverejnenie informácie o prijatí a spôsobe použitia dotácie 2022 Tlačiť

MSVVS_logo_2022

Zverejnenie informácie podľa Zmluvy č. 0196/2022/SŠ o podpore národného športového projektuv roku 2022, prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu:

Čl. 6

Povinnosti a záväzky Prijímateľa

(5) Prijímateľ je povinný priebežne zverejňovať informácie o prijatí a spôsobe použitia dotácie najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola prijatá alebo použitá, ak nevedie príjmy a výdavky na osobitnom bankovom účte.

Zmluva:  MŠVVŠ_zmluva_2022.pdf

Priebežné čerpanie – vyúčtovanie je dostupné po kliknutí na „Čítať celý článok…“


 

Zmluva:  MŠVVŠ SR_zmluva_2022.pdf

                MŠVVŠ SR_zmluva_2022_príloha_č_1_2.pdf


Priebežné čerpanie a vyúčtovanie:

apríl 2022:  11225_formular-priebezne-cerpanie-a-vyuctovanie-pre-rok-2022-_042022.xls